Będzie wsparcie dla odbiorców wrażliwych. W planie redukcja ubóstwa energetycznego do 6 proc. do 2030 r.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Plany zmniejszenia ubóstwa energetycznego w Polsce

Na temat prac zespołu wypowiedział się wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio w w programie “Rządowa Ława” na łamach WNP.pl. Przypomnijmy, że nowo powołany zespół jest organem pomocniczym ministra klimatu i środowiska, o czym informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl. Zespół ma za zadanie wypracować koncepcję mechanizmu wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz wskazać definicję ubóstwa energetycznego. Zostaną także ocenione instrumenty przyczyniające się do zniwelowania ubóstwa energetycznego w Polsce. Analiza będzie dotyczyła dwóch kryteriów: instrumentów wpływających na dochód gospodarstwa domowego oraz instrumentów potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw domowych na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe w Polsce.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się 16 kwietnia br. Obecnie poziom ubóstwa energetycznego szacowany jest 9,3 proc. Według wstępnych założeń w planie jest jego zmniejszenie do 6 proc. do 2030 r. Obowiązek zmniejszenia ubóstwa energetycznego wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Pierwsze założenia wsparcia odbiorców wrażliwych w połowie roku

Dziadzio tłumaczył w programie, że na skutek wzrostu cen energii mogą pojawić się kolejne grupy odbiorców, które obejmie zjawisko ubóstwa energetycznego. Celem resortu jest dokładne zdiagnozowanie zjawiska, aby dobrać jak najlepszą metodę wsparcia. Z pewnością nie będzie to forma rekompensat za energię, gdyż pomoc powinna być kierowana odbiorców najbardziej potrzebujących.

Pierwsze założenia wsparcia wrażliwych odbiorców energii elektrycznej pojawią się w połowie 2021 r., jednak same prace zespołu potrwają do końca tego roku. Na razie nie wiadomo, która instytucja byłaby odpowiedzialna za wsparcie dla odbiorców wrażliwych. Dziadzio nie wykluczył, że mógłby to być Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

W lutym br.  Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka zapowiedział w audycji Sedno Sprawy w Radio Plus, że jednym z celów resortu jest walka z ubóstwem energetycznym. Pojawiła się informacja o wprowadzeniu taryfy socjalnej.

-  Chcielibyśmy otworzyć możliwość, aby Urząd Regulacji Energetyki miał do dyspozycji jeszcze jedną taryfę, żeby przedsiębiorstwa mogły postulować, aby część ich odbiorców znajdowała się w taryfie socjalnej, przy czym kryteria doboru do tej grupy byłyby oparte na obiektywnych czynnikach takich jak dochód – tłumaczył w audycji Plus Radio minister Kurtyka.

Co z wyższymi cenami energii elektrycznej, które odczuwają nie tylko polskie gospodarstwa domowe, ale i przedsiębiorcy? Jacek Sasin, minister aktywów państwowych wskazał w ostatniej wypowiedzi do mediów, że jednym ze sposobów na uniknięcie dużych podwyżek energii będzie powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Do nowej instytucji mają być wydzielone aktywa węglowe ze spółek skarbu państwa. Dziadzio komentuje, że każda zmiana w obszarze tych aktywów może powodować wzrost cen energii elektrycznej.

Źródło: WNP

http://nowa.globenergia.pl/powstal-zespol-ds-wsparcia-odbiorcy-wrazliwego-oraz-redukcji-ubostwa-energetycznego/

Zobacz również