Będzie zakaz palenia węglem w Warszawie! Sejmik przyjął uchwałę

Sejmik województwa mazowieckiego 26.04.2022 r. przyjął nową uchwałę antysmogową. Dzięki niej, już w przyszłym roku w Warszawie będzie obowiązywał zakaz palenia węglem. Ościenne miejscowości z tzw. obwarzanka warszawskiego zostaną objęte tym zakazem od 2028 roku. Co jeszcze wprowadzi uchwała?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

24 października 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza, która obowiązywała od 11 listopada 2017 roku. Przyszedł jednak czas na zmiany, na mocy których już od 1 października 2023 r. w Warszawie będzie obowiązywał zakaz palenia węglem kamiennym i paliwami wyprodukowanymi z jego wykorzystaniem. Taki sam zakaz będzie obowiązywał w miejscowościach ościennych (powiat wołomiński, warszawski zachodni, otwocki, pruszkowski, piaseczyński, nowodworski, miński, legionowski i grodziski) od 1 stycznia 2028 r. W zakazie pojawiły się jednak wyjątki. Mianowicie, zakaz spalania węgla nie będzie obowiązywał posiadaczy kotłów 5 klasy zainstalowanych do 11 listopada 2017 r. oraz kotłów i kominków spełniających wymogi ekoprojektu zainstalowanych do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach. W tych urządzeniach będzie można palić węglem i jego pochodnymi do końca żywotności urządzeń.

Zakaz ogrzewania paliwami stałymi w nowych budynkach 

Od początku przyszłego roku, bo od 1 stycznia 2023 r. w całym województwie Mazowieckim będzie obowiązywał zakaz użytkowania kotłów na paliwo stałe w nowobudowanych budynkach, dla których nie zostały wydane decyzje i istnieje możliwość techniczna przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że taki zakaz obowiązuje poniekąd w całej Polsce. Zgodnie z Prawem Energetycznym, każdy nowy budynek, dla którego istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej ma obowiązek przyłączenia się do niej, o ile nie będzie korzystał z OZE. Obowiązek przyłączenia sieci ciepłowniczej nie dotyczy budynków, w których planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, a także w sytuacji gdy ceny dostarczanego ciepła są równe lub wyższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo.

Uchwały antysmogowe w Polsce

Zakaz palenia węglem nie jest pierwszym takim zakazem w Polsce. Od dnia 1 września 2019 r. zakaz stosowania paliw stałych obowiązuje w Krakowie. Uchwały antysmogowe zostały już przyjęte w 14 z 16 województw. Przepisy tych uchwał różnią się w zależności od województwa. Jedne są mniej, inne bardziej rygorystyczne. Wyjątkami są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie, w których nie obowiązują uchwały antysmogowe.

Źródła: Sejmik Województwa Mazowieckiego, własne