5 maja w Ministerstwie Gospodarki odbyło się spotkanie ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z sekretarzem stanu Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu Japonii Yosuke Takagi. 

 
Tematem spotkania była energetyka, a dokładnie sposób współpracy na rzecz rozwoju i stosowania czystych technologii węglowych, zaangażowania firm japońskich w realizację programu polskich inwestycji energetycznych, wsparcia dla skutecznego wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej oraz bezpiecznego wykorzystania wzrastających ilości energii ze źródeł odnawialnych w systemie. 
 
Na spotkaniu  wicepremier Piechociński podkreślił jednak, że dla naszego kraju wykorzystanie własnych zasobów węgla jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego. Dodał jeszcze, że  „jeśli chcemy, aby zasada neutralności technologicznej w miksie energetycznym Polski została zachowana, ze znaczącym udziałem węgla, musimy wykorzystać efektywne, niskoemisyjne technologie węglowe.” W przewidywanym bilansie energetycznym Polski do 2030 r. z perspektywą do 2050 r. węgiel kamienny i brunatny pozostaną podstawowymi paliwami dla energetyki.
 
Mówiono również o energetyce jądrowej! Polska prowadzi w chwili obecnej intensywne prace w ramach Programu polskiej energetyki jądrowej, a podczas rozmowy padły zapewnienia zarówno ze strony polskiej jak i japońskiej o wsparcie dla skutecznego wdrożenia programu polskiej energetyki jądrowej. 
 
Japonia to druga najbardziej technologicznie rozwinięta gospodarka świata, a czwarta pod względem wysokości PKB. Gospodarka japońska w dużej mierze opiera się na imporcie surowców produkcyjnych i paliw. Japonia od 20 lat znajduje się w stanie stagnacji gospodarczej wynikającej z kilku czynników (m.in. problemy demograficzne – starzejące się społeczeństwo, niski współczynnik dzietności kobiet, błędy w polityce makroekonomicznej). Z punktu widzenia możliwości wzrostu inwestycji japońskich w Polsce za najbardziej perspektywiczne uważa się inwestycje w sektorze rolno-spożywczym, energetycznym (energetyka odnawialna, jądrowa), nowoczesnych technologii (czystego węgla; wychwytywania i składowania CO2). 
 
Przypomnijmy, że w październiku 2011 podpisano umowy między PSE Operator i Chugoku Electric Power dotyczącej opracowania studium wykonalności przyłączenia większej liczby odnawialnych źródeł energii w północnej części kraju. Podpisano również list intencyjny o współpracy w obszarze energetyki jądrowej, technologii czystego węgla oraz energetyki odnawialnej przez Chugoku Electric Power Company z firmami Tauron oraz PGE. 
 
Opracowanie: GLOBEnergia
Źródło: Departament Promocji i Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki