Jak liczna jest wspólnota?

Belgijski organ zajmujący się regulowaniem energii dla obszaru metropolitalnego Brukseli, Brugel, przyznał ulgi cenowe i rynkowe dla gospodarstw objętych projektem aby wesprzeć rozwój projektu zbiorowej konsumpcji własnej energii w budynku szkolnym oraz okolicznym gospodarstwom w gminie Ganshoren, liczącym łącznie 15 osób.

Jaka jest moc instalacji?

Jest to dwuletni, pilotażowy projekt, w którego skład wchodzi instalacja fotowoltaiczna o mocy 34,7 kW znajdująca się na terenie szkoły oraz dodatkowe 2,4 kW zainstalowane na dachu pobliskiego gospodarstwa domowego.

W praktyce szkoła i osoba fizyczna będą sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej sąsiadom, których gospodarstwa połączone są liniami niskiego napięcia. Każde gospodarstwo zostanie wyposażone w liczniki energii umożliwiające komunikację z innymi podmiotami tego systemu energetycznego – powiedział pracownik Apere, przedstawiciel belgijskiego stowarzyszenia energetycznego.

Jakie wyzwania niesie ze sobą wprowadzenie takiej technologii?

Brugel poinformował na początku tego miesiąca, że celem projektu jest przetestowanie nowych koncepcji opomiarowania i rozliczania taryf sieciowych. Ważne jest również, by poznać zainteresowanie społeczne takimi projektami. Ten w Ganshoren został nazwany “pierwszą belgijską społecznością energii odnawialnej” zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywach europejskich. Dyrektywy te stawiają konsumenta w centrum transformacji energetycznej, a także wspierają ramy prawne państw członkowskich w dążeniu do niej.

Niezbędne jest stworzenie odpowiednich ram prawnych

Celem Brugel jest wspieranie obywateli oraz małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się energią odnawialną, nastawionych na produkcję, magazynowanie, zbiorowe zużycie własne lub sprzedaż energii. Dyrektor Burgel Benjamin WIlkin określił projekt tego mini-systemu energetycznego jako kluczowy krok w ewolucji rynku energii elektrycznej.

Informacje zwrotne otrzymane podczas funkcjonowania sieci posłużą miejscowym władzom do zdefiniowania solidnych ram prawnych, które będzie można zastosować na dużą skalę w celu transpozycji dyrektyw europejskich, które mogą dać wszystkim konsumentom prawo do produkcji, konsumpcji, przechowywania i sprzedaży energii elektrycznej.

Niewielkie społeczności energetyczne stają się realną opcją w kilku krajach europejskich, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji czy Francji.

Opracowano na podstawie pv-magazine

Redakcja GLOBEnergia