W imieniu organizatorów: Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza, Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Zakładu Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym „Eurointegracja” serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w VI edycji Konferencji Naukowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 września 2021 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

Celem wydarzenia jak co roku będzie wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Planowana tematyka VI edycji Konferencji stanowi kontynuację podjętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, ropy naftowej i wodoru, elektromobilności, energetyce wiatrowej offshore, cyberbezpieczeństwie i bezpieczeństwie informacji w sektorze energetycznym, stabilności systemów zaopatrzenia w energię, surowce i paliwa w aspekcie współczesnych zagrożeń sabotażowych i terrorystycznych, energetyce jądrowej, a także rozpoczęcie dyskusji na temat usług elastyczności i wirtualnych elektrowni.

W poprzednich pięciu edycjach Konferencji wzięło udział

  • 1 tys. uczestników reprezentujących 50 ośrodków naukowych,
  • około 4 tys. studentów oraz blisko 140 tys. internautów.
  • Organizatorzy gościli wielu przedstawicieli administracji publicznej,
    a także reprezentantów spółek energetycznych.

Artykuły naukowe przygotowane przez uczestników konferencji zostaną opublikowane
w punktowanych czasopismach naukowych, po otrzymaniu pozytywnych recenzji naukowych.
www.instytutpe.pl\konferencja2021\publikacja-artykulow-2021

Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną, planowane jest zastosowanie środków ostrożności, które obowiązywały w trakcie ubiegłorocznego wydarzenia. Podczas VI Konferencji użyte zostaną m.in. bezdotykowy czytnik pomiaru temperatury, ozonowanie przekazywanych dokumentów, cyrkulacja powietrza dzięki systemowi wentylacji nawiewno-wywiewnej czy dezynfekcja dłoni dzięki licznym stanowiskom dezynfekcyjnym. W przypadku konieczności planujemy ponownie zastosować robota mobilnego z lampami sterylizującymi UV-C.

Sponsorami poprzedniej edycji (2020) byli: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., OGP GAZ-SYSTEM S.A., PKN ORLEN S.A., PGNiG S.A., ARP S.A., Województwo Podkarpackie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, MPWiK Rzeszów, ML-SYSTEM, Polska Spółka Gazownictwa, Towarowa Giełda Energii, PERN, Gas-Trading S.A., Asseco Poland, Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, Inżynieria Rzeszów S.A., DFE SECURITY, ControlTec.

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej:
www.instytutpe.pl/konferencja2021


Redakcja GLOBEnergia objęła wydarzenie patronatem medialnym!