Konferencja odbędzie się w dniach 30-31 marca 2020 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza.

Celem Konferencji jest wniesienie wkładu w dyskusję naukową i ekspercką dotyczącą polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz szeroko pojętego sektora energii.

Tematyka V edycji Konferencji będzie stanowiła kontynuację rozpoczętej we wcześniejszych edycjach dyskusji naukowej o polityce dostaw gazu ziemnego, w tym LNG i ropy naftowej, elektromobilności, elektroenergetyki, energetyki wiatrowej offshore, energetyki jądrowej, a także rozpoczęcie dyskusji na temat sztucznej inteligencji.

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane s do 6 marca 2020 r.

Poprzednie edycje

W poprzednich czterech edycjach Konferencji wzięło udział 760 uczestników reprezentujących 43 ośrodki naukowe, 3450 studentów oraz blisko 13000 internautów. Wśród uczestników znalazło się również 31 przedstawicieli administracji publicznej, a także 90 reprezentantów spółek energetycznych.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje o Konferencji znajdują się na stronie internetowej:
http://www.instytutpe.pl/konferencja2020/

Redakcja GLOBEnergia