Niedawno na łamach GLOBenergia.pl wyjaśnialiśmy, co trzeba zrobić w przypadku zalania instalacji fotowoltaicznej i jak reagować w przypadku nadciągającego kataklizmu. Co zrobić w przypadku zalania pomieszczenia z falownikiem w środku? Na nasze pytania odpowiedział Bogdan Szymański, prezes Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej POLSKA PV. Pojawiły się także wątpliwości co do reakcji w przypadku zalania magazynu energii. Instrukcję bezpieczeństwa dla rynku niemieckiego wydało tamtejsze Stowarzyszenie Systemów Magazynowania Energii (BVES)

Na obszarach zalewowych zniszczone zostały również systemy magazynowania energii elektrycznej. W tym kontekście BVES opublikował informacje dotyczące bezpieczeństwa na temat tego, jak postępować z systemami magazynowania energii, które znajdą się pod wodą. Niniejsze instrukcje są skierowane do wszystkich organizacji, firm i gospodarstw domowych, w których system magazynowania energii elektrycznej został uszkodzony w wyniku zalania lub przedostania się do niego wody.

– Branża magazynowania poważnie traktuje swoje usługi i robi wszystko, co w jej mocy, aby zminimalizować ryzyko dla użytkowników i zapobiec zanieczyszczeniu środowiska przez uszkodzone urządzenia. Informacje BVES opierają się na naszym wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie bezpieczeństwa magazynowania i dostarczają użytkownikom i służbom ratunkowym proste i jasne informacje na temat systemów zabezpieczających – komentuje Urban Windelen, Dyrektor Zarządzający BVES.

Kilka najważniejszych zasad

Systemy akumulatorów wyprodukowane i zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami magazyny są zasadniczo bezpieczne. Jednak ich zalanie może prowadzić do zagrożeń. Przede wszystkim BVES zaleca użytkownikom, aby w przypadku uszkodzenia lub zalania obiektów magazynowych niezwłocznie informowali odpowiedzialne służby ratownicze i nie podejmowali prób samodzielnego ponownego uruchomienia obiektów magazynowych.

Po drugie, nie wolno wchodzić do pomieszczenia z instalacją lub pomieszczeń z nim połączonych, które nadal znajdują się ​​pod wodą! Jeśli to możliwe, nie dotykaj podłączonych do niego elektrycznie przewodzących części (np. balustrady) Nawet jeśli nadal nie ma zasilania w publicznej sieci elektroenergetycznej, może być zapewniona przez system fotowoltaiczny lub zasilanie awaryjne magazynu.

Warto się upewnić, że miejsce magazynu energii jest odpowiednio wentylowane. Jeśli jest to możliwe i bezpieczne warto otworzyć okno w budynku. Jeśli baterie i inne systemy są zalane w wyniku spięć mogą tworzyć się łatwopalne i szkodliwe gazy – bez odpowiedniej wentylacji mogą gromadzić się w pomieszczeniu. Jeśli podejrzewasz zatrucie dymem, natychmiast wezwij pomoc medyczną!

W przypadku pojawienia się jakikolwiek służb ratowniczych trzeba niezwłocznie poinformować o posiadanym magazynie energii. Wiele służb ratowniczych (np. policja, straż pożarna, Federalne Siły Zbrojne) są już przeszkolone lub są w trakcie kursów dotyczących obsługi magazynów energii, w tym baterii litowo-jonowych.

UWAGA! Nie wolno uruchamiać urządzeń zalanych wodą lub błotem, nawet jeśli wydają się nieuszkodzone z zewnątrz. System magazynowania energii musi być najpierw skontrolowany przez wykwalifikowanego elektryka, a następnie wycofany z użytku, jeśli nastąpi taka konieczność. Służby muszą przestrzegać wskazówek dotyczących demontażu, przechowywania i transportu uszkodzonego akumulatora. Zalane magazyny energii należy oznakować w trakcie transportu  najlepiej odpowiednią taśmą.

Źródło: BSEV

Redakcja GLOBEnergia