Ogólnie rzecz biorąc, systemy fotowoltaiczne są bezpieczne, niezawodne i z natury nie stanowią zagrożenia dla ludzi lub mienia. Należy jednak pamiętać, że dopóki świeci Słońce, panele fotowoltaiczne i przewody są zasilane wysokim napięciem prądu stałego. Bez podjęcia odpowiednich środków ostrożności wysokie napięcia mogą stanowić ryzyko porażenia prądem dla instalatorów, personelu konserwacyjnego i strażaków. Mając to na uwadze, należy pamiętać, że bezpieczeństwo jest bardzo ważnym czynnikiem w procesie instalacji, eksploatacji oraz konserwacji inwestycji.

Ponieważ rynek fotowoltaiczny stale ewoluuje i rozprzestrzenia się, rośnie również świadomość bezpieczeństwa. Z tego względu organy Straży Pożarnej, firmy ubezpieczeniowe i zarządcy budynków użyteczności publicznej domagają się przepisów, które uregulują kwestie bezpieczeństwa. Jednocześnie wprowadzane są innowacje technologiczne, które również zwiększają bezpieczeństwo. Jedną z nich jest technologia SafeDC™ SolarEdge, która została zaprojektowana z myślą o automatycznym obniżaniu napięcia prądu stałego do bezpiecznego poziomu, po wyłączeniu zasilania sieciowego lub falownika. Ta technologia chroni instalatorów, personel konserwacyjny i strażaków.

Ochrona przeciwpożarowa – doświadczenia z innych krajów

Organizacje przeciwpożarowe, firmy ubezpieczeniowe i zarządcy budynków użyteczności publicznej na całym świecie domagają się przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego instalacji fotowoltaicznych. Na przykład Niemcy – lider rynku w zakresie wymagań bezpieczeństwa PV, wdrożyły normy bezpieczeństwa pożarowego VDE, które wymagają mechanizmu odłączania prądu stałego między falownikiem a modułami fotowoltaicznymi. W Austrii przepisy są jeszcze bardziej surowe(OVE R11-1: 2013) i w zależności od sytuacji wymagają odłączenia na poziomie modułów w ich pobliżu. Również Stany Zjednoczone wdrożyły ścisłe wymagania bezpieczeństwa, takie jak NEC 2017 Rapid Shutdown, które wymagają, aby napięcie na wszystkich kontrolowanych przewodach znajdujących się w odległości jednej stopy (30,5 cm) poza polem modułów zostało zredukowane do maksymalnie 30 V (i 240 VA energii) w ciągu 30 sekund od szybkiego uruchomienia (np. strażak wyciąga licznik z domu).

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa koncentrują się na innych ważnych obszarach, takich jak wykrywanie łuku elektrycznego. Te zaawansowane przepisy bezpieczeństwa wymagają wdrożenia funkcji wykrywania łuku, mającej na celu złagodzenie skutków zwarcia, które w pewnych warunkach mogą stanowić zagrożenie pożarowe. USA ma jeden z najsurowszych standardów wykrywania łuku, UL 1699B.

Jak wygląda akcja gaśnicza instalacji fotowoltaicznej?

Pożary, które obejmują systemy fotowoltaiczne są rzadkie, a jeszcze rzadziej są to pożary przez nie spowodowane. W przypadku wybuchu pożaru w budynku z systemem fotowoltaicznym rozwiązania o podwyższonym bezpieczeństwie mogą okazać się kluczowe. W przeszłości bez zaawansowanych standardów bezpieczeństwa lub technologii strażacy czasami stosowali podejście pozwalające budynkowi dopalić się do końca. Jednak po uruchomieniu zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa strażacy mogą podejść do dachu bez ryzyka porażenia prądem z instalacji fotowoltaicznej.

Istnieją różne rodzaje technologii bezpieczeństwa. Przykładowo są to zdalne rozłączniki – wyłączniki strażackie, stosowane zwykle w standardowych systemach falownikowych. Ich wadą jest to, że nawet po pomiarze 0 V po wyłączeniu nadal może występować niebezpieczne napięcie w innym miejscu z powodu przerwanego przewodu. Dzięki optymalizatorom mocy SolarEdge, mierząc niskie napięcie, można upewnić się, że wyłączenie zostało przeprowadzone bez żadnych wątpliwości, a obwód jest przerwany. To gwarantuje dużo większe bezpieczeństwo.
Inną wadą tradycyjnych wyłączników strażackich jest to, że podczas ich normalnej pracy nie jest jasne, czy są w dobrym stanie. Dzięki optymalizatorom mocy SolarEdge w przypadku awarii systemu następuje natychmiastowe wyłączenie. Jest to ważne, ponieważ zapewnia bezpieczeństwo strażakom.

Zaufanie do technologii SafeDC™ SolarEdge potwierdza fakt, że sami strażacy decydują się nasystemy SolarEdge na dachach własnych posterunków Straży Pożarnej. Straż Pożarna w Wielkiej Brytanii wybrała SolarEdge do 700 kW systemów fotowoltaicznych w 12 różnych remizach strażackich i 3 budynkach centrali. Jedną z przyczyn była możliwość zastosowania zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa SolarEdge, takich jak brama strażacka, która umożliwia centralne zarządzanie bezpieczeństwem systemów fotowoltaicznych, w tym automatyczne i ręczne wyłączanie systemu, wskazywanie w czasie rzeczywistym napięcia DC systemu dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz wykorzystanie przycisku zatrzymania awaryjnego dla całego systemu PV.


Dowiedz się więcej!

Więcej komentarzy i felietonów znajdziesz w najnowszym wydaniu GLOBEnergia 3/2020, które jest dostępne TUTAJ!

Michał Marona

Technical Sales Manager - SolarEdge