Bezpłatne internetowe szkolenie na temat OZE dla zachodniopomorskich gmin!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

szkolenia oze

Szkolenie realizowane jest przez Internet. Honorowy patronat nad programem objął Minister Środowiska.

Przeszkoleni pracownicy podniosą swoje kwalifikacje z obecnych przepisów prawnych oraz budowania dialogu z lokalną społecznością i inwestorami. Ukończenie szkolenia gwarantuje uzyskanie Certyfikatu „Gmina przyjazna zielonej energii”.

Szkolenie obejmuje następujące tematy:

- Planowanie przestrzenne dla odnawialnych źródeł energii OZE,

- aspekty środowiskowe związane z lokalizacją inwestycji w OZE,

- prawo budowlane w ujęciu inwestycji w OZE,

- elementy prawa energetycznego w kontekście rozwoju sektora OZE,

- aspekty społeczne i gospodarcze inwestycji w OZE,

- mikroźródła energii elektrycznej,

- ustawa o odnawialnych źródłach energii,

- finansowanie OZE w gminach.

Eksperci programu to:

- dr Zdzisław Muras - dyrektor Departamentu Prawnego Urządu Regulacji Energetyki,

- dr inż. Radosław Szczerbowski - Politechnika Poznańska,

- Mariusz Wawer - ekspert w obszarze konsultacji społecznych,

- Maciej Szambelańczyk - radca prawny Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr,

- dr Ewa Krasuska - niezależny ekspert ds. ochrony środowiska,

- Roman Bednarek - niezależny ekspert ds. planowania przestrzennego,

- Bartosz Fogel - radca prawny Kancelaria GFP_Legal,

- Franciszek Jackl - ekspert WiseEuropa.

Szkolenie realizowane jest przez Green Cross Poland, będący polskim oddziałem Międzynarodowego Zielonego Krzyża (Green Cross International) – trzeciej co do wielkości pozarządowej organizacji ekologicznej non-profit na świecie. Swoją działalność w Polsce rozpoczęła w lutym 2010 roku, realizując od tego czasu liczne projekty, których celem jest wypracowywanie nowych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Green Cross Poland jest platformą dialogu pomiędzy biznesem, administracją, organizacjami pozarządowymi oraz ośrodkami naukowymi. Warsztaty strategiczne, debaty wysokiego szczebla, współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami – to tylko niektóre z działań podejmowanych przez GCPL w zakresie trzech głównych kierunków aktywności: zielonej gospodarki, gospodarki wodnej oraz zielonych miast i gmin. Organizacja aktywnie uczestniczy w społecznych konsultacjach aktów prawnych i międzynarodowych strategii.

Partnerzy programu: Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i RozproszonejStowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii OdnawialnejKancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, BaehrWISE-Institute.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można uzyskać pod adresem: n.grygiel@greencrosspoland.org.

Źródło: wfos.szczecin.pl, greencommunities.pl