Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) wyraża zaniepokojenie w związku z działaniami Ministerstwa Gospodarki, które mają na celu wykazanie potencjalnego zagrożenia jakie niesie zaakceptowanie „poprawki prosumenckiej” w Ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii.

 
Opublikowany przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) koreferat do wybranych aspektów prezentacji Ministerstwa Gospodarki przedstawionej podczas posiedzenia połączonych komisji Senackich wykazał m.in. niepokojące różnice w ocenie kosztów i analizie ekonomicznej. Zdaniem IEO są one znacząco zawyżone. Argumentacja Ministerstwa Gospodarki w sprawie odrzucenia poprawki prosumenckiej oparta jest na wątpliwych założeniach. W podsumowaniu koreferatu czytamy: „Opóźnienie wdrożenia ustawy o charakterze prosumenckim jest równoznaczne z hamowaniem innowacyjności w obszarze energetyki i całej gospodarki. Prawo nie może być narzędziem blokady rozwoju nowych technologii. Poprawka prosumencka jest tym co broni, generalnie słabą, ustawę o odnawialnych źródłach energii.
 
Zdaniem PORT PC, koncerny energetyczne postulują o odrzucenie „poprawki prosumenckiej”, ponieważ w energetyce obywatelskiej widzą ogromne zagrożenie dla ich pozycji monopolistycznej. Jednocześnie ze strony Ministerstwa Gospodarki pojawiają się nierzetelne argumenty wobec prosumentów i wpływu taryf gwarantowanych na gospodarkę co dokładnie wyjaśnia koreferat IEO. 
 
W obronie prosumentów grupa Energetyka Obywatelska przygotowała petycję do Senatu RP. Pod petycją podpisało się kilkadziesiąt organizacji, instytucji i firm oraz ponad 3000 obywateli. PORT PC wyraża nadzieję, że Senatorowie nie będą obojętni na głos społeczeństwa dotyczący energetyki obywatelskiej. Rosnące poparcie petycji świadczy o tym, że Polacy domagają się wolności w sferze energetyki i nie chcą być tylko biernymi odbiorcami w Państwowym monopolu.  
 
Podpisy pod petycją są zbierane do 5 lutego do godz. 10:00.
Link do petycji: http://zmienmy.to/petycja/apel-do-senatu-prosimy-o-poparcie-rozwiazan-korzystnych-dla-ludzi-nie-koncernow-energetycznych/
Pełna treść koreferatu IEO: http://www.ieo.pl/dokumenty/aktualnosci/04022015/koreferat.pdf
 
Źródło: PORT PC