Biała Podlaska po raz pierwszy uczestniczy w programie dotacyjnym na instalacje OZE. 

 
W połowie lutego zakończył się nabór deklaracji na odnawialne źródła energii w Białej Podlaskiej. 
Jak dowiadujemy się z lokalnego dziennika, napłynęło 2407 wniosków.  Na podstawie badania sondażowego, które przeprowadzono przed naborem, a które miało za zadanie ocenienie potencjału takich inwestycji w tym powiecie w województwie lubelskim, zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszyły się instalacje do przygotowywania ciepłej wody użytkowej, oparte na kolektorach słonecznych. Najwięcej, bo 1050 wniosków dotyczy właśnie kolektorów słonecznych. Instalacje fotowoltaiczne cieszyły się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem. Wnioski na fotowoltaikę wypełniło 711 osób. 
 
Kotły na biomasę miały zdecydowanie najmniejsze poparcie. Chętnych na takie instalacje było 170 osób. Wpłynęło też 400 wniosków na pompy ciepła. 
Warto zauważyć, że Biała Podlaska po raz pierwszy przystępuje do konkursu na dofinansowanie unijne do tego typu instalacji. W ramach programu, mieszkańcy będą mogli liczyć na 85 proc. dofinansowania. Teraz, gdy urzędnicy mają już wnioski od mieszkańców, będą weryfikować stan techniczny obiektów – obiekty będą inwentaryzowane pod względem jakości istniejącej instalacji, nośności dachu, warunków do montażu pomp ciepła.  Po inwentaryzacji przygotowane zostanie studium wykonalności, a na końcu wniosek o dofinansowanie trafi do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. 
 
Rozstrzygniecie konkursu planowane jest na trzeci kwartał tego roku, a montaż instalacji nastąpi w 2017 roku. Kolejność zgłoszeń ma znaczenie w rozstrzygnięciu beneficjentów dofinansowania. 
 
Źródło: dziennikwschodni.pl, GLOBEnergia.pl