Projekt „Włączamy dobrą energię. Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” opracowywany jest już od początku ubiegłego roku. W maju 2016 roku trwały już nawet wstępne audyty tych nieruchomości, które chciały wziąć udział w projekcie. Audyty miały sprawdzić techniczne możliwości montażu instalacji OZE i umożliwić opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do sporządzenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.

Dwa miesiące temu ogłoszono wyniki konkursu, w którym Biała Podlaska nie została zakwalifikowana. Projekt miasta oceniono na 92,5 pkt na 100 pkt. Wyniki ogłoszono pod koniec grudnia, publikując listę 108 samorządów, które skorzystają z dofinansowania. Biała Podlaska, z takim wynikiem znalazła się dopiero na 175 pozycji spośród 315 wszystkich wniosków. Gwarancję zakwalifikowania się do programu dawało otrzymanie 98 pkt.

Dopiero teraz władze miasta zdecydowały się zabrać głos w tej sprawie. Odwołano się od decyzji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Wniosek wpłynął 19 stycznia, a jego rozpatrzenie potrwa do 20 marca.

 Nasz projekt jest odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby mieszkańców, a ci z kolei nie składali do nas wniosków wyłącznie o kolektory słoneczne, które są najtańsze. Składano wnioski dotyczące pomp ciepła, fotowoltaiki, kotłów na biomasę. Przy takim regulaminie konkursu, nie wiem, czy odbieranie mieszkańcom możliwości dofinansowania tego typu instalacji było postępowaniem właściwym i sprawiedliwym – komentuje dla Słowa Podlasia Michał Romanowski, naczelnik wydziału polityki gospodarczej w Urzędzie Miasta.

Najwięcej deklaracji złożono na instalacje solarne – 1050. Drugą w kolejności, budzącą zainteresowanie bialczan była fotowoltaika – 711. Na pompy ciepła – centralne ogrzewanie było 390 chętnych a na pompy na ciepła wodę – 86. Natomiast 170 osób zapisało się na kotły na biomasę. W finale do realizacji zakwalifikowano około 1,5 tysiąca zgłoszeń. Inwestycja opiewała na 12 mln 248 500 zł. Wnioskowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego miało wynosić 8 mln 997 000 zł.

Władze miasta uwzględniły już realizacje projektu w swoim budżecie. Wszystkie prace zostały jednak wstrzymane, po decyzji magistratu. Urzędnicy liczą na to, że ponowna ocena projektu będzie o co najmniej 5 punktów wyższa. Według przedstawicieli władz miasta projekt był przygotowany rzetelnie.

Pomimo wysokiej oceny naszego wniosku, tych pieniędzy nie wystarczyło dla wszystkich samorządów. Wniosek zostaje oceniony pozytywnie, jeśli uzyskuje więcej niż 60 proc. punktów. Więc tutaj nie można powiedzieć, że nasz wniosek został źle przygotowany. Formułowanie takich zarzutów jest kompletną ignorancją, a może nawet złą wolą – odpowiada naczelnik Romanowski.

Jak informuje bialapodlaska24.info, ocena projektu mogła być niższa z tego względu, że wiele informacji zawarto w załącznikach, których komisja konkursowa mogła nie uwzględnić.

Źródło: Słowo Podlasia, BiałaPodlaska24.info

Redakcja GLOBEnergia