W podsumowaniu kwietnia 2017, oprócz informacji, że kwietniowe wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym były na TGE niższe względem roku ubiegłego – o 27,3 proc. dla energii (przy wolumenie 7 883 474 MWh) oraz o 40,9 proc. dla gazu (7 323 050 MWh) oraz że miesięczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu 5 662 659 MWh (wzrost r/r o 44,5 proc.), pojawiła się ciekawa informacja o białych certyfikatach.

Według podsumowania Towarowej Giełdy Energii, wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej  wyraźnie wzrasta.

W kwietniu 2017 wyniósł on 18 809 toe, co oznacza ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r. Dokładnie, wzrost w stosunku do kwietnia 2016 roku obliczono na 3035%.

Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła o 33,15 zł/toe, do poziomu 950,41 zł/toe.

W marcu 2017 cena białych certyfikatów kształtowała się na poziomie 983,56 zł/toe.  Na początku roku, w styczniu 2017 r. średnioważona cena sesyjna wzrosła w stosunku do grudnia 2016 r. o 230,95 zł/toe.

Właśnie w styczniu b.r. odnotowano najwyższy w historii poziom ceny za białe certyfikaty. Cena wynosiła wtedy 1 219,38 zł/toe.

Białe certyfikaty to efekt wprowadzenia nowej ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r. Białe certyfikaty to inaczej świadectwa efektywności energetycznej i są wystawiane nie za wytworzenie energii, tylko za ograniczanie jej zużycia. Są po to, by stymulować i wymuszać zachowania prooszczędnościowe.

Białe certyfikaty można otrzymać za realizowane działanie proefektywnościowe, albo takie, które dopiero zostanie zrealizowane. Działanie, które zostanie podjęte musi zakończyć się oszczędnością energii pierwotnej nie mniejszą niż 10 ton oleju ekwiwalentnego. Może to być również grupa działań tego samego rodzaju, pod warunkiem, że łączny ich efekt przekroczy 10 toe.

Rynek praw majątkowych – kwiecień 2017

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w kwietniu br. 5 662 659 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do kwietnia roku ubiegłego o 44,5 proc.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w kwietniu na poziomie 2 599 636 MWh, a więc o 43,2 proc. wyższym niż w kwietniu roku 2016. Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 26,77 zł/MWh, czyli o 4,35 zł/MWh mniej niż w marcu br.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (instrument PMEF) wyniósł 18 809 toe. Oznacza to ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r (o 3035 proc.). Średnioważona cena sesyjna dla tego instrumentu spadła m/m o 33,15 zł/toe, do poziomu 950,41 zł/toe.

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Redakcja GLOBEnergia