W ubiegłym tygodniu otworzono Pawilon Edukacyjny w Rezerwacie Pokazowym żubrów Białowieskiego Parku Narodowego.

Dobre miejsce, by pokazać funkcjonalność odnawialnych źródeł energii

Nowo otwarty pawilon został zaprojektowany tak, zużywać jak najmniejszą ilość energii. Źródłem ogrzewania jest gruntowa pompa ciepła. Energię elektryczną zapewnia instalacja fotowoltaiczna. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest przez kolektory słoneczne. Wodę do toalet odzyskuje się z wody opadowej.

Podsumowując, jeden budynek wyposażony jest w:

  • gruntową pompę ciepła, która go ogrzewa
  • kolektory słoneczne, które przygotowują ciepła wodę użytkową
  • instalację fotowoltaiczną, która dostarcza energię elektryczną
  • system odzysku wody deszczowej do toalet

Otwarcie pawilonu. Fot. J. Antipow

Podczas otwarcia pawilonu, dyrektor BPN Aleksander Bołbot wyjaśnił, że obiekt ten jest pierwszym o takim standardzie energetycznym obiektem użyteczności publicznej w północno-wschodniej Polsce.

Koszt jego powstania wyniósł 12,7 mln zł. Białowieski Park Narodowy otrzymał na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pawilon Edukacyjny – co można poznać?

Pawilon to przede wszystkim interaktywna, multimedialna przestrzeń edukacyjna dotycząca żubra, jego historii, restytucji, ekologii i biologii. Przygotowano kilkanaście stanowisk, które w sposób atrakcyjny, ale też prosty w użyciu i bezpieczny dla dzieci prezentują wiedzę o tym największym lądowym ssaku Europy.

Aby nie odbierać gościom satysfakcji z samodzielnego poznawania ekspozycji, przewodnikiem jest tu sam odwiedzający – wszystkie stanowiska są opisane i intuicyjne w obsłudze.

Pawilon wyposażony jest też w nowoczesną salę kinową na 46 miejsc, gdzie zastosowano nowatorskie rozwiązania prezentacyjne i akustyczne.

Ciekawostka dla zainteresowanych – Korzystanie z nowego obiektu jest bezpłatne!

Białowieski Park Narodowy chroni najlepiej zachowany fragment Puszczy Białowieskiej – ostatni na niżu Europy las naturalny, o charakterze pierwotnym, jaki przed wiekami rozciągał się w strefie lasów liściastych i mieszanych.

Rezerwat pokazowy żubrów w Białowieży to miejsce odwiedzane przez licznych turystów, rokrocznie to ok. 140 tys. osób.

Białowieski PN jest najstarszym polskim parkiem narodowym. Jego początki sięgają 1921 r., gdy powołano tam leśnictwo „Rezerwat”. W 1932 r. przekształcono je w obiekt o nazwie „Park Narodowy w Białowieży”.  Park znany jest na świecie jako ośrodek restytucji żubra.

Źródło: Białowieski Park Narodowy

Redakcja GLOBEnergia