Biblioteka Narodowa bardziej ekologiczna

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ekologiczny
Od teraz Biblioteka Narodowa będzie zużywała mniej energii elektrycznej, cieplnej, a co za tym idzie – będzie emitowała mniej CO2. Remont budynku został sfinansowany ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme – GIS) nadzorowanego przez Ministerstwo Środowiska.

W Bibliotece Narodowej przeprowadzono termomodernizację obejmującą m.in. wymianę: grzejników, ocieplenia dachu,  okien i oświetlenia, zainstalowano także wentylację z odzyskiem ciepła. Dzięki inwestycji  zostanie zmniejszona: emisja CO2 o ok. 50% oraz zużycie energii cieplnej o ok. 67%.

Dzięki środkom otrzymanym z NFOŚiGW ogromny gmach Biblioteki Narodowej przy alei Niepodległości stał się w pełni ekologiczny. Powstający w latach 70. i 80. nie zawsze z właściwych materiałów ze względu na kryzys gospodarczy Polski wymagał właściwie wymiany większości elementów zastosowanych przy jego budowie. Szczęśliwie się składa, że projektant gmachu inż. Stanisław Fijałkowski jest stale czynnym architektem i mógł służyć przez cały czas modernizacji radą i pomocą. Dzięki dobrej z nim współpracy mogliśmy też zrealizować niemal w pełni pomysł z 1963 r., czyli czasu, kiedy projekt faktycznie powstał. Gmach BN staje się dobrym przykładem polskiej architektury modernistycznej lat 60., funkcjonalnym i ekologicznym – podkreśla dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej.
Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach ekoprojektu „Zarządzanie energią w budynkach Biblioteki Narodowej” ze środków Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). W ramach GIS umowę zawarli Ministerstwo Środowiska i  działająca z ramienia japońskiego Ministerstwa Gospodarki Organizacja Rozwoju Nowych Energii i Technologii Przemysłowych (NEDO – New Energy and Industrial Technology Development Organization). Inwestycja ta otrzymała największe dofinansowanie ze środków GIS, ze wszystkich projektów realizowanych w ramach umowy podpisanej z NEDO. Wyniosło ono 20,7 miliona zł.

Jestem bardzo zadowolony, że są praktyczne efekty umów w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Termomodernizacja Biblioteki Narodowej to nie pierwszy tego typu projekt w Warszawie, realizowany ze środków GIS. W ramach zazieleniania zostały już przeprowadzone remonty Teatru Wielkiego – Opery Narodowej oraz Łazienek Królewskich i Muzeum Narodowego. Inwestycje w zazielenianie objęły  także liczne szkoły, przedszkola, przychodnie i szpitale w całej Polsce. Projekty te może nie są tak spektakularne, jak remont Biblioteki Narodowej, ale jednak bardzo ważne dla lokalnych społeczności – powiedział minister środowiska, Marcin Korolec.

W maju br. przeprowadziłem inspekcję stanu zaawansowania prac termomodernizacyjnych w Bibliotece Narodowej i dowiedziałem się, że jest ona wspaniałym ośrodkiem, dbającym o konserwację i zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa intelektualnego Polski. Fakt, iż środki pochodzące z NEDO mogą przyczyniać się nie tylko do ograniczenia emisji CO2, ale również do poprawy stanu samego budynku Biblioteki Narodowej oraz do podnoszenia poziomu obsługi korzystających z niego obywateli Polski, jest nie do przecenienia  – mówi dyrektor generalny Departamentu Promocji Mechanizmów Kioto, NEDO, Sumiya Kisanuki.

O zazielenianiu
Krajowy System Zielonych Inwestycji (GIS) polega na finansowaniu ekoprojektów dzięki pieniądzom pochodzącym ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji (AAU). Pieniądze te mogą być wykorzystane tylko na cele ekologiczne związane z redukcją gazów cieplarnianych (tzw. zazielenianie).

Polska ma możliwość zbywania jednostek AAU innym państwom - Stronom Protokołu z Kioto lub podmiotom prywatnym upoważnionym przez te kraje. Zgodnie z zapisami Protokołu Polska była zobowiązana do zredukowania emisji gazów cieplarnianych o 6% w okresie 2008 – 2012. Emisje udało się jednak zredukować o blisko 30%. Dzięki temu Polska ma możliwość sprzedaży „zaoszczędzonych” jednostek AAU. Łączna kwota, jaką Polska zarobiła dotychczas na sprzedaży jednostek AAU to blisko 780 mln zł (ponad 192 mln euro) w ramach 10 transakcji.

W wyniku realizacji projektów GIS, w ramach wszystkich 10 umów, szacowany efekt ekologiczny łączny, który zostanie osiągnięty w postaci redukcji emisji CO2 to ok. 2 006 108 Mg/rok (to tyle ile emitowane jest przy produkowaniu, serwisowaniu i złomowaniu 100 000 średnich rozmiarów samochodów lub tyle ile emituje w ciągu roku 200 000 osób (czyli duże miasto, takie jak np. Toruń, Kielce). Dodatkowo, w wyniku termomodernizacji budynków, zostanie osiągnięta oszczędność energii na poziomie ok. 1 100 000 GJ/rok.

Najwięcej projektów GIS wdrażanych jest w ramach programu Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 227. Inwestycje te są realizowane m.in. w budynkach samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych.

Ze środków GIS prowadzone są także inwestycje w ramach programu Zarządzania energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. Obejmują one budynki administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki