Według informacji opublikowanych na stronie Urzędu Gminy Bielsk Podlaski 17 grudnia 2020 r. wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy elektrowni słonecznej Parcewo wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą. Postępowanie dotyczy działek nr 198/30 oraz 198/31 w gminie Bielsk Podlaski.

Jak ustalił portal bielsk.eu, instalacja fotowoltaiczna powstanie między Parcewem a Bielskiem Podlaskim, niedaleko fermy drobiu. O szczegółach dotyczących inwestycji poinformował redakcję bielsk.eu zastępca wójta, Anatol Filipiuk. Potwierdził, że spółka MG Falkonet Energia złożyła wniosek dotyczący uwarunkowań środowiskowych dla farmy słonecznej. Moc instalacji przewidywana jest na poziomie około 90 MW. Elektrownia fotowoltaiczna obejmie 91,6 h i będzie zlokalizowana na gruntach klasy IV i niższych, zgodnie z prawem. Inwestycja będzie składała się z dwóch etapów. W pierwszym budowa będzie obejmowała instalację o 45 MW, w kolejnym – drugą instalację o tej samej mocy.

Atrakcyjny obszar pod inwestycje w PV?

Przedstawiciel gminy wskazał, że jest to największa tego rodzaju inwestycja w okolicach. Poinformował także, że gmina otrzymuje w ostatnim czasie dużo wniosków dotyczących budowy elektrowni słonecznych. Aplikacje dotyczą budowy farm o mocy 1-3 MW, które będą obejmowały teren o powierzchni od jednego hektara do dwóch.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowych złożył także Elstaw-Salar S.C. A. Stawiecki, R. Stawiecki. Inwestor planuje budowę farmy fotowoltaicznej PV Truski 2 o mocy 1 MW w obrębie gruntów wsi Truski. Wniosek złożyła także Polenergia Farma Wiatrowa Krzywa Sp. z o.o., która zbuduje farmę fotowoltaiczną o mocy około 50 MW i powierzchni 400 tys. m 2 na terenie wsi Augustowo. Inwestor przewiduje budowę w 50 etapach (do budowy 1 MW zostanie wykorzystanych ok. 4 tys. sztuk modułów). Wójt gminy wydał już decyzję (3.11.2020 r.) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na stronach urzędu opublikowano pismo, w którym gmina zwróciła się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i zarządu zlewni w Białymstoku o opinię dotyczącą potrzeby przygotowania raportu oddziaływania na środowisko dla PV Parcewo. Zastępca wójta podkreśla w rozmowie z bielsk.eu, że złożenie wniosku przez inwestora to dopiero początek inwestycji.

Wzrasta popularność farm fotowoltaicznych

Instalacje słoneczne o dużych rozmiarach rosną na drożdżach na terenie Polski. Eksperci przewidują, że w Polsce ich popularność wzrośnie po 2020 r. Boom inwestycyjny w farmy fotowoltaiczne spodziewany jest na przełomie 2021 i 2022 r., gdyż w tych latach będa oddawne do użytku instalacje, które wygrały w aukcjach OZE w ostatnich trzech latach. Obecnie rynek jest zdominowany przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, wspierane przez rządowe programy dofinansowania Mój Prąd czy Czyste Powietrze. Budowa aktywów OZE, w tym farm fotowoltaicznych, jest wspierana przez system wsparcia stanowiący aukcje OZE. Informowaliśmy na łamach GLOBEnergia.pl, że w 2020 r. najlepsza cena uzyskana w aukcjach przez instalację fotowoltaiczną wyniosła 268,88 zł, najniższa zaś 222,87 zł, czyli mniej niż najtańsza oferta złożona w tym koszyku w 2019 r. Prawnicy CClaw Creative Consultans wskazali, że energia wytwarzana przez instalacje, które powstaną w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy będzie dotychczas najtańszą energią elektryczną pochodzącą z promieniowania słonecznego.

Źródła: Urząd Gminy Bielsk-Podlaski, bielsk.eu

Redakcja GLOBEnergia