00 Science on Stage festival logo 2013Bielska kampania edukacyjna „Szanuj energię, chroń klimat” została po raz kolejny doceniona na arenie międzynarodowej. Biuro Zarządzania Energią oraz dwie szkoły licealne z Bielska-Białej będą reprezentowały Polskę na corocznym Europejskim Festiwalu „Science on Stage” we Frankfurcie nad Odrą, który odbędzie się w dniach od 25-28 kwietnia. We Frankfurcie spotka się około 350 nauczycieli fizyki, chemii, biologii i matematyki z 27 krajów Europy i Kanady. Wszystko po to, by wymienić się doświadczeniami, popularyzować innowacyjne metody dydaktyczne, a także spowodować wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi. Motto Festiwalu to „Przekraczanie granic w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”, które doskonale podkreśla ideę budowania europejskiej współpracy edukacyjnej.

01 Science on Stage

Tematem przewodnim festiwalu jest przede wszystkim nauczanie poprzez rozwiązywanie problemów: eksperymentowanie, doświadczanie i zastosowanie nauk przyrodniczych w medycynie. Ważnym tematem jest także kooperacja w zakresie nauczania nauk przyrodniczych z udziałem szkół i innych instytucji lub firm – taki model współpracy wdrażany jest w Bielsku-Białej w zakresie edukacji ekologicznej. Program festiwalu składa się z części targowej – wybrani nauczyciele na stoiskach danego kraju będą prezentować różnego typu eksperymenty fizyko-chemiczne oraz zrealizowane projekty edukacyjne. Odbędą się naukowe pokazy na scenie, wykłady i mnóstwo innych atrakcji przybliżających edukacyjne doświadczenia nauczycieli z całej Europy. Ponadto uczestnicy Festiwalu na lekcjach pokazowych, warsztatach i seminariach przedstawiać będą swoje osiągnięcia dydaktyczne i dyskutować o najważniejszych problemach w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. W tym bloku zaprezentuje się także Bielsko-Biała, które zostało wyróżnione ze względu na kampanię edukacyjną „Szanuj energię, chroń klimat” prowadzoną przez bielskie Biuro Zarządzania Energią. W ramach kampanii zorganizowano dwie edycje Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, który ma na celu promowanie oszczędzania energii wśród mieszkańców miasta.

bb


– Organizatorzy festiwalu docenili ten element kampanii, w którym bielski samorząd podjął ścisłą współpracę z placówkami oświatowymi. Do akcji włączyło się 70% bielskich szkół i przedszkoli, koordynowanych przez 150 nauczycieli zaangażowanych w popularyzację idei oszczędzania energii. Z tego co wiem, żaden inny samorząd nie został zaproszony na festiwal we Frankurcie, więc stanowimy pewien ewenement w skali europejskiej.
– mówi Katarzyna Kordas, inspektor ds. efektywności energetycznej w Biurze Zarządzania Energią Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Swoje sukcesy dydaktyczne zaprezentuje także Janina Kula i Anna Handzlik z bielskiego IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Aneta Gut-Sulima z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.

Festiwal objęty został patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Pana Bronisława Komorowskiego i Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Pana Joachima Gaucka.
 
Źródło: www.miastodobrejenergii.com