Bierzesz udział w Programie Czyste Powietrze? Nie daj się oszukać!

ręce zakute w kajdanki

W momencie rozpoczęcia wypłacania dofinansowań do wymiany źródła ciepła w ramach Programu Czyste Powietrze oprócz ogromnej liczby chętnych do skorzystania z benefitów, pojawiło się również wielu oszustów. Wykorzystują oni niewiedzę potencjalnych klientów i nadmierne zaufanie jakim ich obdarzają. Dlatego, by nie stać się ofiarą oszustwa, musisz pamiętać o kilku ważnych aspektach.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

ręce zakute w kajdanki

Podziel się

Wszystko można sprawdzić

Przed przystąpieniem do programu powinno się uważnie przeczytać jego regulamin. Są tam zawarte kluczowe informacje, które już na samym początku pozwolą na pozyskanie wiedzy wystarczającej do rozpoznania oszustwa. Po otrzymaniu oferty od instalatora z konkretnymi urządzeniami należy sprawdzić, jaka jest jego obecna cena rynkowa. Najszybciej zrobimy to za pomocą Internetu. Oszuści często sprzedają beneficjentom urządzenia po zawyżonych cenach. Może to dotyczyć zarówno kotła gazowego jak pompy ciepła. Często te źródła ciepła są również źle dobrane w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania danego gospodarstwa i nie spełniają wymagań cieplnych instalacji centralnego ogrzewania. W efekcie klient przepłaca za urządzenie, które i tak nie nadaje się do użytku w jego domu. Dodatkowo niska jakość źródła ciepła będzie generować wysokie rachunki za ogrzewanie.

Research powinien zostać wykonany jeszcze przed podpisaniem umowy, by po fakcie nie okazało się, że w jej ramach oferowane są niesatysfakcjonujące usługi czy produkty, za które należy przecież zapłacić.

Musimy pamiętać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych. Nieufność powinny wzbudzić od razu firmy powołujące się na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”. Takie współprace nie mają miejsca w rzeczywistości. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w tym programie w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz gminy, a także wybrane banki wskazane na stronie internetowej czystepowietrze.gov.pl.

Gdzie szukać wsparcia?

Po pierwsze ważna jest roztropność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu. Potrzebne informacje można otrzymać w ramach konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym WFOŚiGW. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę rynkową. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Można też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem lista-zum.ios.edu.pl.

Znajdziemy tam wykaz zweryfikowanych urządzeń i materiałów o potwierdzonej jakości. Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku. Doświadczenie i rzetelność wykonawcy można zweryfikować w bezpłatnych rejestrach dostępnych w sieci, tj.:

  • Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), 
  • Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), 
  • REGON, 
  • Portalu podatkowym Ministerstwa Finansów - Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. biała lista podatników VAT).

W razie złego wyboru firmy, wojewódzki fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie weźmie na siebie odpowiedzialności.

Powtórzmy jeszcze raz, na co koniecznie zwracać uwagę:

  • czy cena proponowana za urządzenia odzwierciedla jego rynkową kwotę nabycia;
  • czy firma jest rzetelna;
  • czy oferowane urządzenie spełnia wymagania instalacji danego gospodarstwa;
  • czy urządzenie ma sprawność na poziomie uzasadniającym jego eksploatację.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w domach, tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

źródło: czystepowietrze.gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia