Bilion dolarów wpłynie na rynek offshore! Jak zmieni się branża w ciągu następnej dekady?

Coraz więcej krajów zobowiązuje się do nowych lub bardziej rygorystycznych celów klimatycznych. Powoduje to wzrost na rynku energetyki wiatrowej offshore. Jest to jedna z kluczowych technologii już teraz napędzających globalną dekarbonizację. Przewiduje się, że w ciągu najbliższej dekady na rynek wpłynie prawie 1 bilion dolarów, co oznacza potężny czynnik stymulujący rozwój. Czy czeka nas eksplozja na rynku morskiej energetyki wiatrowej?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Jak podaje centrum badawcze Wood Mackenzie, branża morskiej energetyki wiatrowej nie tylko dynamicznie się rozwija, ale także zmienia. Być może nie widać tego lepiej niż w łańcuchu dostaw. Coraz większe rozmiary komponentów,  gwałtownie rosnący popyt i wymagane reinwestycje sprawiają, że zmiany na rynku morskich turbin wiatrowych są nie tylko wymagane, ale wręcz nieuniknione. Czego będzie potrzebowała branża w najbliższej dekadzie?

Większe turbiny wiatrowe = więcej materiałów

Większe komponenty, czyli przede wszystkim turbiny nowej generacji wymagają większych, cięższych i bardziej złożonych wież. Jest to wyzwaniem z kilku powodów. Po pierwsze, instalacja na morzu jest trudniejsza, a po drugie wykorzystuje się więcej specjalistycznych materiałów, przystosowanych do pracy w warunkach morskich. 

Według Wood Mackenzie, do 2029 r. większość turbin będzie miała średnicę ponad 9 m. Będzie to znaczny wzrost w stosunku do średniej wielkości 5-6 m, wymaganej w 2021 r. Turbiny będą także potrzebowały więcej wież wiatrowych, co spowoduje 4-krotny wzrost zapotrzebowania.

Farmy wiatrowe będą potrzebować 5 razy więcej stali

Kulminacja rozszerzających się wymiarów i przekrojów dodaje znaczny tonaż. Do 2031 r. przeciętna wieża będzie 3-krotnie cięższa w porównaniu z 2021 r. Z tej racji łańcuch dostaw będzie musiał się dostosować do nowych i zapewnić sobie maksymalnie jak największe zyski. Już teraz obserwuje się, że nowe obiekty produkcyjne są coraz częściej lokalizowane z bezpośrednim dostępem do morza. 

Do 2030 r. dużą popularność mają zdobyć pływające farmy wiatrowe. Wymagają one zazwyczaj mocniejszych i cięższych wież ze względu na ruch fal, co spowoduje dalszy wzrost złożoności i ciężaru komponentów.

Wymóg cięższych wież będzie miał wpływ na popyt na stal, ponieważ morskie wieże wiatrowe będą wymagały niemal 500% więcej stali w 2031 r. w porównaniu z 2022 r. Wraz ze wzrostem liczby zamówień, pięciokrotnie zwiększą się również roczne wydatki na wieże, a ich łączna wartość w latach 2022-2031 wyniesie ponad 15 mld dolarów.

Zawężenie podaży względem gwałtownie rosnącego popytu 

Do tej pory na rynku była znaczna nadpodaż komponentów do morskich turbin wiatrowych. Duża podaż zaspokajała zmienny popyt, a marże dostawców zostały ściśnięte do bardzo niskiego poziomu. Agresywne składanie ofert w przetargach, w połączeniu z wyższymi kosztami stali i logistyki, spowodowało szkodliwy wpływ na zyski deweloperów offshore. O zawirowaniach na rynku morskiej energetyki wiatrowej pisaliśmy TUTAJ

Jednak do 2025 r. wzrost popytu znacznie przewyższy wzrost podaży. Zacieśniający się rynek da dostawcom większą siłę przetargową podczas negocjacji kontraktów i zmniejszy presję na marże.

Nadpodaż na rynku energetyki wiatrowej offshore (z wyłączeniem rynku chińskiego).
Źródło: Wood Mackenzie.

Skąd będą pochodzić kolejne morskie gigawaty? 

Gwałtowny wzrost popytu zostanie częściowo zaspokojony przez modernizację zakładów, co pozwoli dostawcom utrzymać się na rynku. Jednak to nowe obiekty będą kluczowym czynnikiem zwiększającym zdolności produkcyjne.

Do 2025 r. ponad ⅓  podaży na rynku będzie zależna od nowych i zmodernizowanych obiektów. To pokazuje jak bardzo wpłynie na wykonalność planowanych inwestycji jakiekolwiek opóźnienie czy anulowanie projektu. Zakładając, że po 2025 r. popyt nadal będzie gwałtownie wzrastał, Wood Mackenzie przewiduje, że przez kolejne 3 lata konieczne będzie zainwestowanie ponad 3 miliardów euro w nowe obiekty produkcyjne.

Globalny wzrost dostaw morskich turbin wiatrowych (z wyłączeniem rynku chińskiego).
Źródło: Wood Mackenzie.

Nowe obiekty będą budowane w całości lub częściowo przez istniejących graczy. Dostawcy preferują nowo budowane obiekty od modernizacji istniejących, ponieważ mogą kontynuować eksploatację tychże jednostek z pełną wydajnością. Wiele samorządów lokalnych oferuje dotacje na dofinansowanie inwestycji w nowe obiekty ze względu na pozytywny wpływ na tworzenie miejsc pracy.

Źródło: Wood Mackenzie. 

Zobacz również