Biogaz orężem w dążeniu do osiągnięcia celów nowej polityki energetycznej Polski

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

biogazownie

Rynek biogazu w Polsce, jego perspektywy i wyzwania - Forum Biogazu w ramach Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO® Poland 2012, 17-18.10.2012 Centrum EXPO XXI Warszawa.

Żeby wywiązać się z zobowiazań unijnych dotyczących osiągnięcia przez Polskę 15% udziału energii z odnawialnych zródeł w łącznym bilansie energetycznym do 2020 roku nasz kraj musi podjąć intensywne działania na wielu frontach.   Pośród licznych zielonych źródeł, takich jak energia slońca, wiatru czy wody, które mogą pomóc nam w osiągnięciu wspomnianego celu znajduje się również biogaz. Juz teraz widoczne są oznaki wkraczania tego sektora w fazę dynamicznego rozwoju i aby ten proces cały czas parł do przodu ważne jest szerzenie wiedzy o zaletach inwestycji w biogazownie a także o metodach radzenia sobie z trudnościami na drodze do ich realizacji.

Biogaz jest mieszaniną gazów składającą się głównie z metanu  i dwutlenku węgla oraz śladowych ilości innych substancji. Jego najistotniejszy skladnik – metan - którego zawartość decyduje o wartości energetycznej biogazu powstaje dzięki rozkładowi substancji organicznych w warunkach beztlenowych. W przyrodzie ten proces zachodzi samoczynnie, natomiast człowiek nauczył się go kontrolować i wykorzystywać w instalacjach zwanych biogazowniami. To właśnie tutaj następuje w sposób kontrolowany przetwarzanie biomasy roślinnej, odpadów zwierzęcych, odpadów organicznych lub osadów ze ścieków w biogaz.

W chwili obecnej głównym źródłem biogazu w Polsce są oczyszczalnie ścieków oraz wysypiska śmieci, natomiast wciąż powstaje stosunkowo niewiele biogazowni rolniczych. Sytuacja ta ma się jednak zmienić i zdaniem ekspertów sektor biogazowy jest gotowy na ekspresowy rozwój.  Plan Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rolnictwa przewiduje powstanie 2500 biogazowni do roku 2020, co pozwoli Polsce znaleźć się w europejskiej czołówce tej branży.

Wokól zagadnień związanych z potencjałem a także wyzwaniami branży biogazowej w Polsce skupiać się będzie planowane Forum Biogazu odbywające się w ramach 2-iej edycji targów RENEXPO® Poland w Warszawie. Współorganizatorem tego wydarzenia będzie Polskie Stowarzyszenie Biogazu, które na początku swojej działalnosci koncentrowało się na nawiązaniu współpracy z organizacjami i firmami z Europy Zachodniej a teraz stawia sobie za cel dzielenie się praktyczną wiedzą z podmiotami zainteresowanymi tą dziedziną.

Jednym z powodów, dla którego planowane jest to  Forum jest silna potrzeba przyjrzenia się potencjałowi sektora biogazowego, gdyż w naszym kraju istnieje wiele sprzyjających warunków gwarantujących jego dynamiczny rozwoj i warto, abyśmy w pełni wykorzystali całą gamę zalet płynących z inwestycji w instalacje biogazowe. Polska jako 3-ci co do wielkości obszar rolniczy w UE z 15 mln hektarami ziem uprawnych oraz imponującą liczbą gospodarstw rolnych dysponuje doskonałą bazą surowcową do produkcji biogazu. Ich duża różnorodność z kolei zapewnia stabilną cenę dostaw. Za inwestycjami w biogazownie przemawia rownież wysoka wydajność tych instalacji – przy generatorach o tej samej mocy produkują czterokrotnie wiecej energii niz ferma wiatrowa. Wielką zaletą jest również fakt, że w procesach powstawania biogazu rolniczego wykorzystywane są substraty, których nie można wykorzystać w inny sposób. Wykorzystywanie ich do produkcji biogazu rozwiązuje zatem problem utylizacji odpadów rolniczych, których składowanie mogłoby stanowić zagrożenie dla środowiska. Jednocześnie zdobywa się znaczne ilości wysokiej jakości nawozów organicznych przyjaznych dla środowiska a rolnicy zyskują dodatkowe rynki zbytu.  

Jako tanie, ekologiczne i uniwersalne źrodło energii, które może posłużyć, jako paliwo transportowe lub surowiec do produkcji energii elektrycznej i ciepła, biogaz ma szansę stać się najważniejszym uzupełnieniem konwencjonalnych zasobów energetycznych naszego kraju. Targi RENEXPO® Poland umożliwią podjęcie dyskusji na temat właściwego wykorzystania tego surowca, który może okazać się decydujący w rozwiązaniu naszych problemów związanych z ochroną środowiska i w znacznym stopniu przyczynić się do osiągnięcia przez nasz kraj niezależności energetycznej.  Wystawcy z sektora biogazowego zaprezentują swoje produkty i usługi oraz nowinki branżowe.

Źródło: REECO Sp. z o. o.
ul. Bartycka 22A/21B
00-716 Warszawa
Tel.: + 48 (0) 22 266 02 16
Fax: + 48 (0) 22 379 78 60
info@reeco-poland.pl
www.renexpo-warsaw.com