Szwedzkie miasto Trelleborg wraz z  Sopotem chcą produkować biogaz wykorzystujac zalegające na plażach glony. Szwedzko-polski projekt omawiany był na  spotkaniu w Trelleborgu 20-22 maja.

Projekt otrzymał już 1,2 mln euro dofinansowania z programu UE, Południowy Bałtyk. Lider przedsięwzięcia to szwedzkie, nadbałtyckie miasto Trelleborg, gdzie testowane są maszyny do zbierania glonów, a wkrótce uruchomiona zostanie pierwsza biogazownia.
Substratami w nowej biogazowni w Trelleborgu oprócz  glonów z plaż południowej Szwecji, mają być także rolnicze rośliny z terenów podmokłych. Władze miasta mają nadzieję, że energia pozyskana w ten sposób będzie mogła być wykorzystana także w porcie przez promy.
Poza Trelleborgiem, projekt tworzy jeszcze osiem podmiotów. Strona polska – Sopot, który ma szczególny problem z zalegającymi na plażach glonami oraz Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie a także Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki”.

Podczas spotkania w Trelleborgu, goście z Polski przyglądali się prototypowym urządzeniom oraz prowadzili rozmowy na temat zacieśnienia współpracy i przeniesienia szwedzkich doświadczeń do Polski.

www.cire.pl – Centrum Informacji o Rynku Energetyki