Ponad 7,260 mln zł będzie kosztowała rozbudowa biogazowni rolniczej w miejscowości Boleszynie w gminie Grodziczno (powiat Nowe Miasto Lubawskie). Cześć tej kwoty – prawie 2,9 mln zł będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazur na lata 2007-2013. Obecnie biogazownia w Boleszynie, która oficjalnie funkcjonuje od maja tego roku wytwarza energię, o mocy ponad 1 MW. Inwestycja nie powstałaby, gdyby nie wsparcie środków unijnych. Inwestycja spółki Biogal pochłonęła ok. 22 mln zł, z czego ponad 11,3 mln zł to fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Już podczas uroczystego otwarcia biogazowni prezes spółki Biogal wspominał o planach rozbudowy inwestycji.

 

Mamy techniczne możliwości do przyjęcia zwiększonej ilości substratu i wytworzenia biogazu do zasilenia większych mocy źródła – mówił prezes spółki Biogal Andrzej Galiński.- Chcemy rozbudować naszą biogazownię.

 

Po kilku miesiącach planu mają już konkretny zarys. We wtorek, 7 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie podpisano umowę dofinansowania rozbudowy instalacji biogazowni w Boleszynie. Inwestor planuje zainstalowanie trzeciego kogeneratora gazowego o mocy elektrycznej 800 kW, który będzie zasilany biogazem z funkcjonującej biogazowni. W rezultacie zwiększy produkcję energii elektrycznej funkcjonującej biogazowni do 1,8 MW. Planowana rozbudowa źródła energii wpływa na dodatkowe działania inwestycyjne związane ze wzrostem wykorzystania substratów. Dodatkowym elementem inwestycji oprócz kogeneratora, planowanym w ramach rozbudowy biogazowni, jest budowa tzw. lagun. Pozwoli to zagospodarować zwiększoną ilość masy pofermentacyjnej oraz dodatkowo wytworzyć brakującą ilość biogazu.

 

– Obecnie ciepło i ciepła woda użytkowa z naszej instalacji jest dostarczana do kilkunastu obiektów w Boleszynie – mówi prezes Galiński. – Chcielibyśmy dostarczać ciepło do domów też w innej, ościennej miejscowości. Być może uda się to zrealizować w najbliższej przyszłości – dodaje.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie