Biogazownie krok po kroku

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Biogazownie krok po kroku

Konieczność rezygnacji z tradycyjnych konwencjonalnych paliw przyczynia się do rozpowszechniania odnawialnych źródeł energii. Obecnie coraz więcej przedsięwzięć nakierowanych jest na rolnictwo energetyczne. W dziedzinie energetyki odnawialnej jedną z najbardziej popularnych inwestycji jest wytwarzanie biogazu.

 

Definicja biogazu

 

Biogaz jest naturalnym gazem powstającym podczas rozkładu materii organicznej w warunkach beztlenowych. W jego podstawowym składzie dominuje metan, którego ilość uzależniona jest od rodzaju rozkładanej materii, jak i samego procesu rozkładu. Ponadto w skład wchodzi dwutlenek węgla, azot, siarczek wodoru, tlen oraz wodór. Żywotność bakterii metanogennych odpowiedzialnych za produkcję biogazu uzależniona jest od temperatury oraz pH, które równocześnie odpowiedzialne są za prawidłowy przebieg procesu fermentacji. Produktami, z których wytwarzany jest gaz, mogą być osady ściekowe, odpady przemysłowe, odpady składowane na wysypiskach, rośliny energetyczne, odpady produkcji rolnej, a także odpady przetwórstwa rolnospożywczego.

 

Inwestycja w biogaz – planowanie przedsięwzięcia

 

Rządowe plany na najbliższe 10 lat przewidują budowę ponad 2000 biogazowni rolniczych. Tak duży potencjał rozwoju tego sektora energetycznego wymaga jednak podjęcia odpowiednich decyzji na etapie planowania i budowy realizowanego przedsięwzięcia. O powodzeniu jak i późniejszej opłacalności inwestycji decyduje przede wszystkim lokalizacja obiektu. Pierwszym czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę, jest odległość potencjalnej biogazowni od GPZ (główny punkt zasilający), czyli stacji transformatorowej, odpowiedniej do mocy budowanego obiektu. Koszt wybudowania kilometra linii waha się między 300-600 zł netto. Zatem jeżeli warunki pod zabudowę są bardzo dobre i równocześnie GPZ jest znacznie oddalony od przewidywanej biogazowni, inwestycja staje się automatycznie nieopłacalna.

 

Drugim istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu przedsięwzięcia jest dostępność surowców. Większość biogazowni pracuje obecnie na mieszance odchodów zwierzęcych oraz roślinach energetycznych. Czyli przy wyborze miejsca przewidzianego pod lokalizację biogazowni należy zwrócić uwagę na to, czy w sąsiedztwie znajdują się fermy, lokalne wytwórnie odpadów czy też pola o dużym areale, przewidziane pod uprawy na cele energetyczne.

 

zobacz także:

Biogazownie rolnicze

Dużym utrudnieniem przy planowaniu inwestycji jest uzyskanie pozwolenia na budowę biogazowni. Najłatwiej jest je uzyskać na terenach przemysłowych, gdzie kiedyś funkcjonowały zakłady. Trudności pojawiają się tam, gdzie znajdują się osiedla mieszkalne, bądź na terenach objętych ochroną. Od roku 2008 społeczeństwo może ingerować w procedury administracyjne i choć biogazownia uznana jest za instalację proekologiczną, bardzo często spotkać się można z dużą niechęcią lokalnej ludności do tego rodzaju inwestycji. Również ekolodzy protestują przeciwko biogazowniom mającym powstać na obszarach Natura 2000 lub innych obszarach będących pod ochroną. Wobec tego miejsce pod realizację inwestycji musi być rozważnie wybierane.

 

zobacz także:

Biogazownia – dlaczego warto?

 

Procedura administracyjna włączenia biogazowni do eksploatacji opiera się na szczegółowej dokumentacji technicznej, w skład której wchodzi m.in. projekt budowlany. Niezbędne jest przy tym określenie parametrów technicznych instalacji, ale i dokonanie szczegółowej analizy wsadu. Należy oszacować wielkość substratów dostępnych w ciągu całego roku, a następnie wykonać badania laboratoryjne wydajności biogazowej wykorzystywanych substratów. Na podstawie tych wyników określa się następnie wielkość odpowiednich elementów wchodzących w skład całej instalacji. Do momentu oddania biogazowni do eksploatacji trzeba przejść szereg formalności. Również później należy się liczyć z kontrolami, mającymi na celu sprawdzenie, czy zrealizowana inwestycja jest zgodna z założeniami....

 

Joanna Szeremeta

Czytaj całość w GlobEnergia 5/2011

okładka-globenergia-5-2011
Image62