W 2013 roku ludzkość wyemitowała 36 miliardów ton dwutlenku węgla, a jego stężenie stale rośnie, informuje raport Global Carbon Budget 2014.

Na tle rankingu dziesiątki krajów Unii Europejskiej emitujących największą ilość dwutlenku węgla na osobę Polska zajmuje ósme miejsce. Biopaliwa takie jak pellet, mogą przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego i obniżyć niepokojące wskaźniki dotyczące emisji gazów cieplarnianych.

Przodownicy zanieczyszczeń

biopaliwa
Historia emisji gazów cieplarnianych na głowę mieszkańca przez najważniejszych emitentów roku 2013. Wartości przedstawiono w miliardach ton CO2, symbole puste w środku przedstawiają przewidywane poziomy emisji w najbliższych latach. Dane: Global Carbon Project

 
Największą ilość CO2 w roku 2013 wyemitowały Chiny, następnie Stany Zjednoczone, zaraz za nimi Unia Europejska, a na końcu listy znalazły się Indie. W Polsce na jedną osobę przypada prawie 10 ton CO2 rocznie, nie jest to satysfakcjonujący wynik, podobny prezentują m.in. Belgia i Niemcy, wyprzedzając nas
w klasyfikacji rajów UE. Dziewiąte i dziesiąte miejsce zajmują Irlandia i Słowenia.

Biomasa ratunkiem dla atmosfery
Istotnym działaniem redukującym emisję gazów cieplarnianych jest m.in. stosowanie alternatywnych źródeł energii. Do takich należy biomasa, czyli materia organiczna, która ulega biodegradacji, a występuje w postaci odpadów z leśnictwa. Wyróżnia się podział na fitomasę, zoomasę, a także biomasę z mikroorganizmów. Poprzez spalanie produktów jej rozkładu, uzyskiwane jest ciepło, które później przetworzone zostaje na m.in. energię elektryczną.

Najpopularniejszym produktem biomasy na polskim rynku jest pellet – materiał opałowy, posiadający taką samą wartość opałową jak drewno. Pellet podczas spalania pozostawia niewielką ilość popiołu, ułatwiając tym samym korzystanie z kotłów c.o., pieców oraz kominków wyposażonych w zbiornik lub podajnik na pellety. Ponadto w Polsce jest to jeden z najbardziej perspektywicznych materiałów OZE. Branża przemysłu ekologicznego na lokalnym obszarze ciągle się rozwija. Jedną z polskich firm, która zamiast dymu spalin emituje parę wodną jest Stelmet, prężnie prosperujące przedsiębiorstwo priorytetowo traktujące ochronę środowiska.

Ekologiczne jutro
„Inicjatywy tego typu to przyszłość nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także dla gospodarki. Popularyzowanie przemysłu ekologicznego analogicznie przyczynia się do powstawania nowych fabryk i przedsiębiorstw, a tym samym kolejnych miejsc pracy. Biopaliwa tworzą także zdecydowaną konkurencję dla tradycyjnych materiałów energetycznych, pomniejszając eksploatację źródeł naturalnych surowców. Ekologiczna świadomość społeczeństwa wzrasta z każdym dniem, a konsumenci chcą dbać o czyste powietrze oraz inne dobra środowiskowe” – mówi Przemysław Bieńkowski, wiceprezes firmy Stelmet.

Źródło: Stelmet

Przegląd kotłów na pellet w GLOBEnergia 5/2014

okładka 5 2014