Biomasa wydaje się najmniej przyjaznym dla środowiska OZE. W założeniu, spalanie drewna nie powinno przyczynić się do emisji dodatkowego dwulenku węgla – przecież roślina jedynie oddaje zaakumulowany wcześniej związek.

Jednak w praktyce uwolnienie go następuje w bardzo krótkim okresie czasu, a zbieranie – w znacznie dłuższym.

Ponadto, ostatnie badania wskazują, że spalanie biomasy może być szkodliwe dla zdrowia człowieka.

Niedawno zostały przedstawione informacje sugerujące, że podczas spalania biomasy do powietrza dostaje się reten.

Związek ten jest szkodliwy dla ludzkich płuc. Powoduje niszczenie komórek z których są one zbudowane, jak i uszkodzenie struktur DNA.

Badania zostały przeprowadzone przez grupę brazylijskich badaczy. Zauważyli oni, że zwierzęta zamieszkałe w amazońskich lasach mają podwyższony udział rakotwórczych związków, zawartych w ciele. Okazało się, że okresowe wypalanie lasów powoduje emisje całego szeregu substancji, które wbudowywują się w ich organizmy. Następnie odtworzyli laboratoryjnie skład takiego powietrza i testowali na grupie wytworzonych wcześniej komórek. Okazuje się, że związki te są na tyle małe, że z łatwością przenikają do wnętrza istot żywych. W kontakcie z komórkami płuc powodują ich degradacje, która może prowadzić do poważnych zmian chorobowych – te które się uodporniły, są o wiele bardziej podatne m.in. na procesy rakotwórcze.

produkcja biomasy

Duże stężenie tych substancji zaobserwowano również w brazylijskich miejscowościach, w okół których znajdują się większe spalarnie biomasy. Podwyższony udział retenu zanotowano choćby w São Paulo, jak i innych miastach, umiejscowionych w pobliżu spalarni odpadów pochodzących z przetwórstwa trzciny cukrowej.

Według naukowców, prawie 3 miliardy ludzi na świecie jest narażonych na kontakt z niebezpiecznymi substancjami, jako że spalarnie tego typu są mocno rozpowszechnione. Ponadto, reten nie jest emitowany podczas wykorzystania paliw kopalnych. Czy to oznacza, że wykorzystanie tradycyjnych paliw jest bardziej szkodliwe niż spalarnie biomasy? Według danych WHO, jeden na osiem zgonów jest spowodowany zanieczyszczeniem powietrza naturalnego,a informacje podane przez naukowców sugerują, że wykorzystanie biomasy może mieć w tym 7znaczny udział.