Ministerstwo Gospodarki informuje, że 13 lutego 2015r Komisja Europejska potwierdziła dofinansowanie dużego projektu pn. „Budowa bloku energetycznego na biomasę Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu”. 

 
Koszt przedsięwzięcia to ponad 271 mln zł, z czego wsparcie unijne w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi 40 mln zł. Projekt obejmuje budowę bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 25 MWe i 30 MWt wraz z urządzeniami pomocniczymi. Blok będzie spalał głównie biomasę agro w ilości łącznej ok. 150 tys. ton rocznie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych oraz produkcja ciepła. Dzięki projektowi ilość energii elektrycznej  w województwie warmińsko-mazurskim wzrośnie o 25% oraz przyczyni się do wzrostu zainstalowanych mocy, w oparciu o biomasę, z odnawialnych źródeł energii.
 
Do czego przyczyni się wybudowanie biomasowego bloku energetycznego?
Ograniczy negatywny wpływ produkcji energii elektrycznej na środowisko i ograniczy zmiany klimatu, w tym głównie zmniejszy się emisja gazu cieplarnianego – dwutlenku węgla
Zwiększy się stopień dywersyfikacji źródeł energii
Zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
 
Źródło: Ministerstwo Gospodarki