Przemysł związany z producentami biopaliw jest coraz poważniej oskarżany jest o wzrost cen żywności.

Ostatni raport Światowej Organizacji Handlu napisany we współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi rekomenduje rządom obcięcie wsparcia dla biopaliw. W ślad za raportem Amerykański Departament Rolnictwa ogłosił, że spodziewa się w tym roku słabszych zbiorów kukurydzy z uwagi na warunki pogodowe oraz zmieszenie areału upraw. W efekcie procentowo jeszcze więcej kukurydzy niż w poprzednich latach zostanie przeznaczone na produkcję bioetanolu w USA.  Informacja ta pchnęła cenę tego zboża w czerwcu do rekordowych notowań. Na tym tle dobrze wpisuje się raport Food and Agriculture Organisation (FAO), którzy przewiduje całą dekadę wysokich cen żywności. Coraz większa liczba ekspertów stwierdza, że bezprecedensowy wzrost cen żywności jest spowodowany dopłatami do produkcji etanolu i biodiesla. Obecnie już 8% całej światowej produkcji kukurydzy jest przeznaczana na produkcję etanolu. W krajach szczególnie wspierających biopaliwa ten odsetek jest jeszcze wyższy. W USA w 2010r. aż 35% kukurydzy wykorzystuje przemysł biopaliw.

Źródła: www.technologyreview.com, www.oecd.org