Biowęgiel – ekologiczne biopaliwo będące odnawialnym źródłem energii. Powstaje w wyniku pyrolizy (chemiczny rozkład substancji pod wpływem wysokiej temperatury, bez dostępu tlenu) biomasy.

Może to być np. wierzba energetyczna. Na jedną z małych linii produkcyjnych biowęgla z tego surowca natknąłem się po raz pierwszy w 2007 roku na Mazurach. Jej uruchomieniu przyświecała myśl, że odbiorcy znacznie chętniej będą kupowali zrębki uwęglone, które są o wiele bezpieczniejsze dla kotłów energetycznych, nie pocięte i podsuszone pędy z rębaka, które zawierają zbyt wiele wody.

Biowęgiel wytwarzany jest z biomasy, czyli produktu lokalnego. Ponieważ w Polsce lokalną jednostką terytorialną jest gmina i powiat, to właśnie tam mogą powstawać lokalne centra energetyczne wytwarzające biowęgiel i zamieniające go w czystą energię. Pamiętajmy, że uwęglić można wszystko co organiczne, więc surowcem byłyby nie tylko zrębki z plantacji energetycznych. Warto sobie uświadomić, ile odpadów roślinnych powstaje na co dzień w gospodarstwach domowych. Głównie wyrzuca się je jednak do śmieci, co prowadzi jedynie do ich rozkładania się na wysypiskach i wydzielania nieprzyjemnego zapachu. Ocenia się, że w Polsce rocznie powstaje taka ilości bioodpadów, które z nawiązką zaspokoją zapotrzebowanie wytwórni biowęgla. Dodatkową zaletą jest znaczne ograniczenie liczby odpadów, które zalegać będą na wysypiskach.

Lokalne centra energetyczne nie są polskim wynalazkiem. Posiadają je między innymi Duńczycy, którzy jeszcze 20 lat temu wykorzystywali prąd i ciepło produkowane przede wszystkim w dużych zakładach energetycznych i przesyłali na duże odległości. Dania jest krajem znacznie bogatszym niż Polska, może między innymi dlatego, że poradziła sobie ze stratami energii, wysokimi kosztami przesyłu i rosnącymi cenami, które są konsekwencją takiego systemu.

Co zatem należy zrobić, aby produkt ten zacząć wykorzystywać? Po pierwsze okazuje się, że ma on właściwości węgla aktywowanego. W elektrociepłowniach można go wykorzystać w procesie wyłapywania dwutlenku węgla i produkować kwaśny węglan sodu. Również w szklarniach można „podkarmić” roślin dwutlenkiem węgla. Produkcja prądu w taki sposób być może stanie się w przyszłości polską specjalnością w Unii Europejskiej, a co za tym idzie przyczyni do poprawy klimatu.

Zalety biowęgla:
– odnawialne źródło energii (wytwarzany z biomasy)
– paliwo wysokokaloryczne
– redukcja emisji gazów cieplarnianych w porównaniu ze spalaniem paliw konwencjonalnych
– możliwość uzyskania z odpadów komunalnych, co czyni ich utylizację ekologiczną i ekonomiczną

 

Witold Czuksanow
Dziennikarz TVP 1, autor cyklu programów „Siła z natury”, „Rok w ogrodzie”, „Eko-reporter”

 

Cały artykuł – GLOBEnergia 5/2010

 art str 1