W latach 2011-2014, firma Tools wybudowała biurowiec o powierzchni 350 m2, wyposażony w klimatyzację, wentylację, ogrzewanie podłogowe i rekuperację ciepła, oraz halę produkcyjną o powierzchni 520 m2.

 

W poszukiwaniu efektywnych energetycznie rozwiązań, redakcja GLOBEnergia  odwiedziła Dolny Śląsk i producenta narzędzi, firmę Tools.   Firma jest producentem narzędzi skrawających dla branży lotniczej, energetycznej i samochodowej.
Ze względu na proces technologiczny produkcji narzędzi, temperatura obecna na hali jest bardzo istotna. We współpracy z firmą Viessmann zaplanowano system grzewczy i chłodzący dla danego obiektu. System w zimie ogrzewa budynek biurowy i dostarcza chłód na halę w okresie letnim. Według obliczeń, w lecie można obniżyć temperaturę na hali o 2-2,5⁰C, co w tym wypadku w zupełności wystarcza.
W kotłowni obiektu znajduje się kocioł kondensacyjny Vitodens 200, który zaopatruje budynek w energię cieplną i jest szczytowym źródłem ciepła.
Vitodens 200 (fot. Viessmann)
Podstawowym urządzeniem grzewczo-chłodzącym jest pompa ciepła Vitocal 300-G BW, która pracuje zarówno w okresie letnim jak i w okresie zimowym. Taki biwalentny układ jest powiązany układem wentylacji i rekuperacji. Pompa ciepła Vitocal 300-G stanowi uzasadnione rozwiązanie zarówno dla inwestycji w nowych budynkach, jak też w budynkach poddawanych modernizacji. Nowy wariant kompletnej zabudowy pompy ciepła zawiera w obudowie urządzenia – pompę obiegową obiegu solanki oraz wody grzewczej, zawór przełączający trybu pracy ogrzewanie c.o./podgrzewanie c.w.u. oraz grupę bezpieczeństwa. Możliwe jest wbudowanie elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody grzewczej.
Vitocal 300-G BW to solankowa pompa ciepła o wysokim współczynniku efektywności COP > 5. Dla inwestora oznacza to niskie koszty eksploatacji ponieważ ponad 80% przekazanej energii do układu CO pochodzi ze środowiska.  Dolne źródło ciepła w postaci odwiertów pionowych może posłużyć nam jako efektywne źródło chłodu w okresie letnim. Dzięki temu inwestor zyskuje najtańszy sposób chłodzenia pomieszczeń. Oddane do odwiertów ciepło przyspiesza regenerację dolnego źródła po zimowej eksploatacji.
vitocal 300-G pompa ciepła viessmann
VItocal 300-G BW (fot. Viessmann)
Układ o niskiej wymaganej temperaturze zasilania jak np. ogrzewanie podłogowe w części biurowej warto oddzielić od układu wysokotemperaturowego np. obiegu technologii w hali produkcyjnej i zasilić je z osobnych źródeł ciepła. Korzyścią jest posiadanie układu bezpiecznego składającego się z co najmniej dwóch źródeł ciepła, oraz bardzo efektywna praca pompy ciepła na niskich temperaturach. Oznacza to, że również obiekty modernizowane mogę być wyposażone w układy z pompą ciepła.
Źródło: Redakcja GLOBEnergia, youtube.com/globenergia