Biznes coraz częściej z odmowami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej

Firmy w Polsce coraz częściej inwestują w większe instalacje OZE, których zadaniem jest dostarczenie taniej i bezemisyjnej energii w dobie rosnących cen i inflacji. Przedstawiciel jednego z operatorów systemu dystrybucyjnego wskazuje, że zwiększa się problem odmów przyłączenia do sieci dystrybucyjnej odbiorców biznesowych. Operatorzy liczą na wsparcie legislacyjne i finansowe.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Sektor dystrybucji energii oczekuje wsparcia legislacyjnego, które umożliwi rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz jej modernizację. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) korzystają z szybkiej ścieżki na realizację inwestycji, do której powinni mieć także dostęp operatorzy segmentu dystrybucyjnego. Obecnie procedura modernizacyjna trwa od 3 do 5 lat i sięga nawet 10 w niektórych przypadkach.

Równocześnie, statystyki pokazują, że wzrasta liczba odmów przyłączenia instalacji OZE do sieci. W całym 2020 roku Tauron wydał decyzję odmowną w przypadku 5 proc. złożonych wniosków. W 2021 roku był to już poziom 25 proc. w okresie od stycznia do września.

Problem dostrzega także kancelaria CCLaw - Creative Consultants Law Firm. Prawnicy zauważają, że operatorzy sieci dystrybucyjnych masowo odmawiają wydania warunków przyłączenia lub uznają wnioski o ich określenia za niekompletne.

- Zazwyczaj opierają się na przesłance braku technicznych możliwości przyłączenia lub kwestionują dopuszczalność lokalizacji instalacji na podstawie treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – informują.

Jak temu przeciwdziałać? Z praktyki CCLAW wynika, że odmowy te są często bezpodstawne. Właściwa interpretacja przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wielu przypadkach umożliwia budowę instalacji OZE.

- Nie warto rezygnować z próby przyłączania instalacji OZE od razu po otrzymaniu odmowy od OSD. Należy pamiętać, że operator powinien udowodnić wystąpienie braku technicznych możliwości przyłączenia – radzi CCLAW.

Odmowy mogą zostać zakwestionowane, wytwórca może zgłosić sprawę do Prezesa URE.

- W przypadku ostatnio prowadzonej przez nas sprawy, wystarczyło przedstawienie operatorowi właściwej argumentacji prawnej, by uznał on że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zezwala na lokalizację farmy fotowoltaicznej - poinformowali we wpisie na Linkedin prawnicy.

Na łamach GLOBEnergia.pl pytaliśmy Witolda Chmarzyńskiego z Kancelarii CCLAW o bariery rozwoju farm fotowoltaicznych, których w praktyce jest wiele. Największą z nich jest kwestia przyłączania farm fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej.

– Niemożność uzyskania szybkiej informacji o możliwości przyłączenia planowanej instalacji, czas oczekiwania na warunki przyłączenia oraz coraz częstsze (bezzasadne) odmowy przyłączania instalacji PV do sieci. Przepisy prawa nie pozwalają na „zmobilizowanie” operatorów sieci do sprawniejszego i szybszego działania – tłumaczył wówczas Chmarzyński.

A przecież rozkwit farm fotowoltaicznych w Polsce dopiero przed nami. Energetyka słoneczna w Polsce jest obecnie zdominowana przez mikroinstalacje fotowoltaiczne, na punkcie których oszaleli mieszkańcy naszego kraju. Pomogły rządowe programy dofinansowujące inwestycje w niezależne źródła energii. Według najnowszych danych ARE, największym źródłem OZE w Polsce jest fotowoltaika. Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 36 proc. z poziomu 11 957,6 MW na koniec listopada 2020 roku do poziomu 16 268,1 MW w analogicznym okresie w 2021 roku. Listopad to pierwszy miesiąc, gdzie moc zainstalowana w PV wyprzedziła moc zainstalowaną w farmach wiatrowych. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest fotowoltaika z 7 122,0 MW, na kolejnym miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa (7 000,1 MW). Największe przyrosty odnotowała fotowoltaika – w skali roku przybyło 82 proc. mocy. 

Coraz częściej w segmencie OZE będą pojawiać się farmy fotowoltaiczne na skutek przeprowadzonych w ostatnich latach aukcji OZE. Problem odmów przyłączy instalacji może być więc jednym z głównych barier rozwoju fotowoltaiki w Polsce, jeśli decydenci nie przyjmą rozwiązań prawnych i finansowych w obszarze rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce. 

Źródło: WNP.pl, CCLAW, Linkedin

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia