Instalacja fotowoltaiczna poprawnie wykonana będzie z pewnością dumą i powodem do zadowolenia dla właściciela. Chętnie będzie ją pokazywał przyjaciołom i rodzinie, śledząc rosnącą produkcję energii. Z drugiej strony w przypadku wyboru nierzetelnego wykonawcy instalacja może stać się źródłem niekończącej się frustracji i poważnych strat finansowych. Z tego względu należy bezwzględnie spisać z wykonawcą dobrą umowę i ustalić warunki gwarancji. Choć instalatorzy tego nie cierpią, wielu fuszerek można uniknąć, patrząc instalatorowi na ręce i zadając trudne pytania, jeżeli coś wydaje nam się dziwne, niezrozumiałe lub podejrzane.

Bardzo często poważne błędy wykonawcze powstają z prozaicznych przyczyn, jak pośpiech czy dostawa nieodpowiednich komponentów, których wymiany instalator nie dokonuje z oszczędności czasu.  Także z oszczędności czasu stosowane są rozwiązania prowizoryczne. Nierzetelni instalatorzy wychodzą z założenia, że jeżeli czegoś nie widać, można zrobić to na „sztukę”. Niestety takie działanie może rodzić później daleko idące konsekwencje.

Przykłady popularnych błędów wykonawczych

chevron-right chevron-left

Często tego typu fuszerki nie są wykonywane z braku wiedzy instalatora, lecz w wyniku złej wizji lokalnej i braku kultury pracy. Zdarza się, że do instalacji zamówione są niepasujące niekompletne elementy konstrukcji wsporczej. Chęć zaoszczędzenia czasu oczekiwania na dostawę brakujących czy niepasujących elementów powoduje „dopasowanie” dostępnych elementów.

Przewody stosowane w fotowoltaice pracują w trudnych warunkach atmosferycznych, a dodatkowo oczekuje się, że będą pracować niezawodnie 20 lat. Zagospodarowanie przewodów winno być estetyczne, należy unikać pętli, a przewody + i – należy układać równolegle do siebie i do instalacji odgromowej.

chevron-right chevron-left

Szczególną uwagę należy zwrócić na instalacje montowane na dachach pokrytych blachą czy blachodachówką. W przypadku takiego pokrycia montaż instalacji wiąże się z punktowym przedziurawieniem blachy.  Miejsce montażu należy bardzo dokładnie i precyzyjnie zabezpieczyć zarówno przed korozją blachy, jak i przeciekaniem.

Bezwzględnie niedopuszczalne jest chodzenie po modułach. Powoduje ono mikropęknięcia ogniw i w konsekwencji powstanie tzw. gorących punktów. Przy większej instalacji należy dobrze zaplanować prace, aby nie było konieczności wykonywania poprawek do zamontowanych wcześniej modułów.

chevron-right chevron-left

W przypadku montażu na gruncie należy zachować niezbędną przestrzeń między ostatnim rzędem modułów a gruntem. Przestrzeń ta potrzebna jest, aby w zimie spływający i tworząc zaspy śnieg nie zasłaniał ostatniego rzędu modułów. W lecie z kolei zbyt niskie usytuowanie utrudnia np. koszenie trawy. Pewnym bezwzględnym minimum jest wysokość 50–60 cm.