Błękitne certyfikaty wprowadzono do obrotu na Rynku Praw Majątkowych we wtorek, 6 września 2016 r., co wynika z zapisów nowelizacji ustawy o OZE, która weszła w życie 1 lipca 2016 r.

Dzisiaj – 3 dni później – została zawarta pierwsza transakcja, w której błękitne certyfikaty sprzedano po cenie 280,00 zł/MWh. Wolumen obrotu wyniósł 1293 MWh.Transakcja została zawarta w ramach transakcji pozasesyjnych nierozliczanych.

Notowania PMOZE-BIO instrumentu odbywają się w sposób analogiczny do całego Rynku Praw Majątkowych: w systemie kursu jednolitego i w systemie notowań ciągłych we wtorki i czwartki, natomiast transakcje pozasesyjne w poniedziałki i środy.

Biogazownia

Nowy instrument PMOZE-BIO prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej z biogazu rolniczego w okresie od dnia 1 lipca 2016 r. (włącznie)

Towarowa Giełda Energii wraz z rozpoczęciem notowań instrumentu PMOZE-BIO rozpoczęła także publikację indeksów cenowych: TGEozebio dla transakcji sesyjnych oraz TGEozebioTP dla transakcji pozasesyjnych.

Czas pokaże, jak będą kształtować się ceny błękitnych świadectw. Ceny zielonych certyfikatów nieustannie maleją, w zasadzie już od 2014 roku. Ceny wahają się, raz wzrastając, raz malejąc, generalny trend pokazuje jednak, że ceny spadają. W sierpniu cena zielonych certyfikatów spadła do 48,08 zł/MWh (60,99 zł/MWh w lipcu 2016 r.).

System zielonych certyfikatów działać będzie jeszcze 15 lat dla instalacji przyłączonych do 1 lipca 2016 r., a więc najdłużej do 1 lipca 2031 r. Właściciele instalacji przyłączonych 1 lipca 2016 r. i później nie mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, a co za tym idzie, nie dotyczy ich pomoc publiczna w postaci zielonych certyfikatów. Będą mogli brać udział w aukcjach dla poszczególnych tzw. koszyków technologicznych, aktualnie wciąż trwają jednak testy Internetowej Platformy Aukcyjnej, a pierwsze rzeczywiste aukcje mają odbyć się w 2017 r. Do systemu aukcyjnego zostaną włączone również biogazownie.

Informacje o transakcjach zawieranych na Rynku Praw Majątkowych można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii.

Źródło: Towarowa Giełda Energii

Opracowanie: GLOBEnergia

anie: GLOBEnergia