Blisko 850 tys. – tyle było prosumentów w Polsce na koniec 2021 roku!

2021 rok okazał się rekordowy dla rynku prosumenckiego w Polsce - w ciągu roku przybyło blisko 400 tys. prosumentów. Według danych na koniec grudnia ub.r. w Polsce było ich w sumie około 850 tys. W listopadzie po raz pierwszy moc zainstalowana w fotowoltaice okazała się większa od mocy wiatraków w Polsce. Łączna moc zainstalowana w OZE sięgnęła poziomu 17 GW.

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom

Na koniec grudnia 2021 roku moc zainstalowana we wszystkich źródłach wytwórczych w Polsce wyniosła 55 960,4 MW. W elektrowniach konwencjonalnych posiadamy 37 612,0 MW, w instalacjach OZE – 16 935,4 MW. Tylko w grudniu w Polsce wyprodukowano  17 213,0 GWh energii, z czego 14 357,1 GWh wygenerował konwencjonalny segment sektora energetycznego, a instalacje OZE - 2 776,8 GWh. Pomimo zwiększenia się znacząco mocy w OZE, struktura produkcji energii w Polsce w dalszym ciągu jest w znacznym stopniu oparta na węglu.

Moc zainstalowana we wszystkich źródłach OZE w Polsce wzrosła o 35,8 proc. z poziomu 12 471,2 MW na koniec grudnia 2020 roku do poziomu 16 935,4 w analogicznym okresie w 2021 roku. Największym źródłem energii odnawialnej w Polsce jest fotowoltaika z 7 670,0 MW, na kolejnym miejscu uplasowała się energetyka wiatrowa (7 116,7 MW). Największe przyrosty odnotowała fotowoltaika – w skali roku przybyło 93 proc. więcej mocy. 

Moc zainstalowana w źródłach wytwórczych - stan na koniec grudnia 2021 roku. Tabela: ARE

Blisko 850 tys. prosumentów OZE w Polsce

Tylko w grudniu 2021 roku na polskim rynku energii pojawiło się 56 974 prosumentów OZE, którzy rozpoczęli produkcję energii elektrycznej w instalacjach o łącznej mocy 425,4 MW. Od początku roku (styczeń-grudzień) przybyło 387 907 prosumentów z instalacjami o mocy 2 850,2 MW (dane łączone ARE i PTPIREE). W efekcie na koniec grudnia 2021 roku było 845 505 prosumentów OZE z instalacjami o mocy 5860,2 MW (dane ARE). Z kolei PTPIREE wskazuje, że na koniec grudnia 2021 roku było 853 958 prosumentów, którzy zainwestowali w instalacje o łącznej mocy 6070,6 MW. 

Liczba prosumentów w Polsce - dane na koniec grudnia 2021, Źródło: ARE

Tak jak zapowiadaliśmy, w okresie jesiennym należało się spodziewać największych przyrostów instalacji fotowoltaicznych prosumenckich na polskim rynku. Na skutek planów zmiany systemu prosumenckiego oraz chęci skorzystania z dotacji w programie Mój Prąd 3.0, Polacy ruszyli tłumnie na konsultacje z instalatorami. Potwierdza to sama branża, która prognozowała już w okresie wakacyjnym, że Polacy chcący się „załapać” na system opustów przyspieszą decyzje inwestycyjne. Rząd prognozuje, że bariera 1 miliona prosumentów zostanie przekroczona w 2022 roku.

Źródło: ARE/PTPIREE

Zobacz również