BMW to producent nie tylko wyjątkowych samochodów i motocykli, to również producent sprzedawanych na całym świecie silników. Grupa BMW postawiła sobie cel – zrównoważony rozwój poprzez produkcję we własnym zakresie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Ambitny cel BMW żeby być najbardziej zrównoważoną firmą z branży motoryzacyjnej jest możliwy do osiągnięcia dzięki OZE. Celem pośrednim jest pozyskiwanie dwóch trzecich energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do końca 2020 r.

General Motors – cel: 100% energii z OZE

Kolejną marką motoryzacyjną, która stawia na OZE jest amerykański koncern General Motors, do którego należą m.in. takie marki jak: Chevrolet, GMC, czy Cadillac. Koncern zatrudniający na całym świecie ponad 219 tys. pracowników oraz produkujący oprócz samochodów dostawczych i osobowych, silniki okrętowe, instalacje przemysłowe i technologie komunikacyjne zobowiązał się do wykorzystywania 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w zakładach na całym świecie, do 2050 r. Rocznie zużycie energii przez GM wynosi ponad 9 TWh, żeby móc zaspokoić takie zapotrzebowanie na energię elektryczną potrzebne jest długofalowe planowanie i racjonalne podejście do transformacji energetycznej.

 

Nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 800 kW panel słoneczny w budowie w General Motors Warren Transmission Operations w Warren, Michigan. Będzie największą instalacją solarną GM w Michigan i została opracowana we współpracy z DTE Energy. (Fot. Jeffrey Sauger dla General Motors)

Elektrownie fotowoltaiczne o mocy ponad 48 MWp zlokalizowane przy 22 obiektach produkują energię elektryczną na potrzeby koncernu. Na dachu zakładu produkcyjnego Baltimore Operations wybudowana została elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,81 MWp, która w 6% zaspokaja zakład produkcyjny w energię elektryczną. Kolejna elektrownia fotowoltaiczna o mocy 30 MWp została wybudowana na zakładzie montażowym w Jinqiao Cadillac w Szanghaju oraz na parkingu centrum dystrybucji pojazdów w Wuhan, w Chinach.

Większość energii odnawialnej pochodzi z umów zakupu energii, które nie wymagają inwestycji kapitałowych General Motors, które posiada m.in. dwie umowy zakupu energii z farm wiatrowych, jedną do fabryki GM w Arlington, a drugą do zasilania obiektów operacyjnych w Meksyku. Na podstawie umów PPA wprowadzane jest do sieci odpowiednio 30 MWh i 34 MWh czystej energii odnawialnej z elektrowni wiatrowych. Przedsiębiorstwom takim jak GM zależy na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii, ponieważ poprawia to ich wynik finansowy oraz korzystnie wpływa na długoterminowe planowanie zakupów energii.

TATA Motors stawia na 100% OZE

TATA Motors, indyjski właściciel marek takich jak Jaguar i Land Rover zobowiązał się do wykorzystywania 100% energii ze źródeł odnawialnych do 2030 r. TATA Motors jako korporacja z sektora produkcyjnego odpowiada za znaczące zużycie energii elektrycznej w krajach w których prowadzi działalność. Przestawienie się na odnawialne źródła zmniejszy emisję CO2 oraz doprowadzi do długofalowych oszczędności finansowych. Przejście w 100% na OZE przy tak energochłonnych zakładach produkcyjnych prawdopodobnie przyspieszy zapotrzebowanie na odnawialną energię elektryczną, co będzie pozytywnym sygnałem dla rynku i pomoże w realizacji zobowiązań klimatycznych założonych przez TATA Motors.

Instalacja fotowoltaiczna TATA Motors w Pimpri

Dominującym źródłem energii jest energetyka wiatrowa, jedna z elektrowni zasilająca fabryki TATA Motors ma moc 21,95 MW, off-grid`owa elektrownia fotowoltaiczna o mocy 6 MWp zasila zakłady produkcyjne w Pune, Dharwad i Sanand.

Strategia opracowana przez TATA Motors dotycząca zrównoważonego wzrostu przy jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla wiąże się z podejmowaniem wielu inicjatyw o zasięgu globalnym. Samochody projektowane są tak, żeby zmniejszać emisję gazów cieplarnianych w fazie użytkowania jak również w fazie produkcyjnej. Interesującą inicjatywą jest również odpadowy system odzysku ciepła ze spalin, które wydobywają się z pieca w procesie produkcji farb.

Oszczędności energii w ciągu roku wyniosły ponad 44 000 MWh, dzięki czemu uniknięto emisji CO2 o ok. 72 000 ton.

Przykłady globalnych korporacji z branży motoryzacyjnej, które aktywnie dokonują transformacji energetycznej na OZE świadczą o tym, że odnawialne źródła energii mogą w pełni zastąpić energię ze źródeł konwencjonalnych do zasilenia energochłonnych przedsiębiorstw.

Który koncern motoryzacyjny zobliguje się do przejścia w 100% na OZE w ciągu najbliższych lat?

Błażej Olszycki

Redaktor GLOBEnergia