Gmina Bodzechów, w województwie świętokrzyskim wyposaży szkoły w instalacje fotowoltaiczne. Przy wszystkich sześciu placówkach oświatowych w gminie, do lipca tego roku powstaną instalacje fotowoltaiczne.

 
Instalacje będą pokrywały w 100% zapotrzebowanie na energię elektryczną. Cała inwestycja będzie warta 2 mln zł. Fundusze, w 80% pochodzą z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA Grants). Jak powiedział kierownik referatu techniczno-inwestycyjnego Urzędu Gminy Bodzechów Jarosław Kawiński, projektem objęto wszystkie sześć szkół.
Instalacje fotowoltaiczne powstaną w Szewnie, Sarnówku Dużym, Bodzechowie, Chmielowie, Szwarszowicach oraz w Miłkowie.
 
Instalacje fotowoltaiczne, które powstają w świętokrzyskim to również przegląd dostępnych technologii konstrukcji. Oprócz instalacji dachowych i naziemnych planowane jest także specjalne zadaszenie nad jednym z parkingów, które będzie pokryte panelami fotowoltaicznymi.
 
Dzięki wysokim dotacjom, koszty gminy poniesione na tę inwestycję powinny się zwrócić już w piątym roku od uruchomienia systemów. Instalacje zostaną również wyposażone w oprogramowanie, służące monitorowaniu wydajności i efektywności zastosowanych rozwiązań.
 
Jak zapewnia Kawiński, nie jest to ostatnia inwestycja tego typu w gminie.