Ustawa o cenach energii podpisana!

26 kwietnia ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska podpisała umowę o cenach energii na drugie półrocze 2024!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

  • Ustawa przewiduje kontynuacje mrożenia cen prądu.
  • Do pierwotnej wersji ustawy swoje uwagi głosiło pięć resortów.
  • Podpisana wersja uwzględnia uwagi resortów, RCL i UOKiK

Właśnie podpisałam ustawę o cenach energii na drugie półrocze tego roku po uzgodnieniach międzyresortowych. Zapewnia stabilność gospodarstwom domowym, mikro przedsiębiorcom i mśp. Wszystko zgodne z prawem unijnym, skonsultowane tez z UOKiK który wnosił uwagi" – napisała Paulina Hennig-Kloska na swoim koncie w serwisie X w piątek 26 kwietnia.

Projekt ustawy wzbudził kontrowersje, a swoje uwagi zgłosiło pięć resortów, Rządowe Centrum Legislacji i Urząd Ochrony Konsumenta i Konkurencji. Jednak, jak donosi minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, podpisana ustawa uwzględnia ustalenia międzyresortowe i ustalenia z UOKiK.

Ceny energii miały zostać odmrożone od lipca. Według zapisów projektu Ustawy ma jednak zostać wyznaczona cena maksymalna – w wysokości 500 zł/MWh! Jak mówi minister klimatu i środowiska Paulina Hennig Kloska cena maksymalna ma obowiązywać dla wszystkich gospodarstw domowych, bez limitów zużycia! Cena ma obowiązywać w drugiej połowie roku, a przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają za nią rekompensaty. 

W projekcie ustawy zawarto przepisy przedłużające obowiązywanie ceny maksymalnej za energię elektryczną dla odbiorców energii w gospodarstwach domowych. Cena ta obowiązywać będzie w drugiej połowie 2024 r. i ma być ustalona na poziomie 500 zł/MWh” – czytamy w ogłoszeniu opublikowanym wczoraj w wykazie prac legislacyjnym Rady Ministrów. 

Bon energetyczny

Gospodarstwa domowe, które mają najmniejsze dochody, mają,według projektu dostać wsparcie – bon energetyczny. Będzie on pozwalał na zapłacenie części rachunków za energię elektryczną odbiorcom, którym grozi ubóstwo energetyczne związane z niskimi dochodami. W projekcie ustawy przewidziane są progi dochodowe. Bon będzie przyznany tym odbiorcom, których dochody nie są wyższe niż 2500 zł (w przypadku osób, które zamieszkują samotnie) lub 1700 zł na osobę (w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych). Z bonu skorzystają też te osoby, które wykorzystują do ogrzewania urządzenia zasilane prądem – jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne – wsparcie dla nich ma być podwyższone.

Z bonu energetycznego skorzystają więc na przykład emeryci i renciści z najniższą emeryturą, osoby w trudnej sytuacji materialnej zamieszkujące samotnie domy jednorodzinne, czy inni odbiorcy wrażliwi. Minister klimatu mówi, że bon energetyczny ma trafić do 3,5 mln gospodarstw domowych.

W przedstawionym projekcie ustawy nie podano wysokości bonu energetycznego, ani formy w jakiej będzie wypłacany. Na te informacje trzeba jeszcze poczekać. 

Weryfikacja, kto może ubiegać się o bon, będzie opierać się na procedurach, które są już wypracowane. Ma więc wyglądać podobnie jak sprawdzanie uprawnień do otrzymania wsparcia z dodatku osłonowego, czy Czystego Powietrza. 

Zmiana taryf

Mają również nastąpić zmiany taryf obrotu energią elektryczną. Obecne taryfy zostały zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w grudniu zeszłego roku. Od tego czasu rynek ustabilizował się, a ceny na Towarowej Giełdzie Energii spadły. Jednak zatwierdzone taryfy mają obowiązywać do końca 2024 roku. Według projektu ustawy to ma się zmienić – przedsiębiorstwa energetyczne będą musiały przedstawić Prezesowi URE nowe taryfy, które będę obowiązywać minimalnie do 31 grudnia 2025, a więc jeszcze półtora roku. W efekcie w taryfach dla gospodarstw domowych mają zacząć pojawiać się niższe ceny. Paulina Hennig Kloska komentuje, że to czas, żeby spółki przestały generować nadzwyczajne zyski.

Rynkowa cena energii elektrycznej z dostawą w kolejnej dobie – w ujęciu miesięcznym od grudnia 2023 roku do teraz. Źródło: energy.instrat.pl

Zmiany mają objąć również rynek paliw gazowych i ciepła. Cena maksymalna paliw gazowych zrówna się z zatwierdzonymi taryfami przedsiębiorstwa energetycznego. Planowana jest też kontynuacja wsparcia dla odbiorców ciepła. Mechanizm maksymalnej ceny dostawy ciepła ma zostać przedłużony do końca czerwca 2025 roku. 

Kontekst

Projekt ustawy o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych innych ustaw został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów we wtorek, 16 kwietnia. Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które odpowiada za projekt, już od dawna zapowiadało regulacje, mające zminimalizować negatywny wpływ odmrożenia cen energii na rachunki odbiorców. Według planu projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w drugim kwartale 2024.

Źródło: www.gov.pl

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia