Bon energetyczny i obniżenie cen energii – Sejm przyjął ustawę!

Padł rekord zapotrzebowania na moc! Co na to PSE? Rekord wyniósł 28 645 MW, a poprzedni był niższy aż o 1 GW. PSE zapewnia, że nie ma powodu do obaw.

Sejm przegłosował ustawę o bonie energetycznym. Jakie wsparcie trafi do Polaków?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Padł rekord zapotrzebowania na moc! Co na to PSE? Rekord wyniósł 28 645 MW, a poprzedni był niższy aż o 1 GW. PSE zapewnia, że nie ma powodu do obaw.

Podziel się

  • Ceny energii będą dalej zamrożone, a bon energetyczny trafi do Polaków? Sejm ustalił. 
  • Dla użytkowników elektrycznych źródeł ciepła przewidziano dwa razy wyższe wsparcie. Maksymalnie wyniesie ono 1200 złotych.
  • Bon będzie mógł być przyznany nawet w przypadku, jeśli przekroczone zostanie kryterium dochodowe. Wówczas obowiązywać będzie zasada “złotówka za złotówkę”. 

Podczas obrad plenarnych Sejmu w dniu 15 maja przegłosowano ustawę o czasowym zamrożeniu cen energii na drugą połowę 2024 roku. W efekcie zostaną obniżone ceny za energię elektryczną, gaz ziemny oraz ciepło systemowe. Przyjęto również nowe przepisy dotyczące bonu energetycznego, który będzie dostępny dla osób o najniższych dochodach korzystających z energii. Twórcą tego projektu jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ).

Ustawę poparło 231 posłów z klubów KO, Polska2050-TD, PSL-TD, Lewicy oraz jeden poseł niezależny. Wstrzymało się od głosu 183 posłów z klubu PiS, sześciu posłów z Konfederacji, jeden poseł z KO oraz jeden niezależny. Natomiast przeciwko ustawie zagłosowało łącznie 10 posłów: ośmiu z Konfederacji oraz dwóch posłów klubu Kukiz15.

Uchwalona przez Sejm ustawa przewiduje kontynuację mechanizmu zamrożenia cen energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 roku. Dla gospodarstw domowych cena na ten okres została ustalona przez ustawodawców na poziomie 500 zł/MWh netto. Przypomnijmy, że w pierwszej połowie 2024 roku cena dla tej grupy odbiorców została zamrożona – do określonego poziomu zużycia – na poziomie 412 zł/MWh. Ponadto zamrożenie ceny – na poziomie 693 zł/MWh netto, co odpowiada poziomowi z pierwszej połowy bieżącego roku – obejmie również energię elektryczną zużywaną przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP, samorządy oraz instytucje użyteczności publicznej, takie jak szkoły czy szpitale.

Bon energetyczny przyjęty przez Sejm

Uchwalona wczoraj regulacja przewiduje możliwość przyznania bonu energetycznego dla osób o niskich dochodach, który ma częściowo pokryć wyższe koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej. W ramach bonu energetycznego będą istnieć dwa progi dochodowe:

  • do 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Z kolei wysokość bonu energetycznego będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym:

  • 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
  • 400 zł dla gospodarstw 2-3 osobowych,
  • 500 zł dla gospodarstw 4-5 osobowych,
  • 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Dodatkowe wsparcie przygotowano dla użytkowników źródeł ciepła na prąd, czyli pomp ciepła, a także mniej efektywnych urządzeń, które bazują tylko na wykorzystaniu energii elektrycznej do ogrzewania pomieszczeń. Są one jednak dość tanie, co skutkuje tym, że osoby o niskich dochodach są często zmuszone, aby z nich korzystać, co powoduje wysokie rachunki. W tych przypadkach bon będzie wynosił dwukrotność kwoty podstawowej

Bon energetyczny dla Polaków już coraz bliżej. Kontynuowane będzie także zamrożenie cen energii elektrycznej. Ustawa została przyjęta przez Sejm.

Nie mieścisz się w limicie?

Osoby, których dochód przekroczy ustalone progi, również będą uprawnione do otrzymania bonu energetycznego, jednakże w niższej wysokości. Za każdą złotówkę, o którą dochód przekroczy ustalony limit, zostanie odjęta jedna złotówka od kwoty bonu. Ta zasada przestanie obowiązywać, jeśli kwota bonu, która miałaby być przyznana, spadnie poniżej 20 zł. W takich przypadkach wsparcie nie będzie udzielane. Wnioski o otrzymanie bonu będzie można składać do władz lokalnych – wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – do 31 października 2024 roku. Przyznana kwota będzie wypłacona jednorazowo. 

Z jednej strony ma to być pomoc najbardziej potrzebującym, ale z drugiej rodziny wielodzietne będą średnio dostawać mniej pieniędzy na członka rodziny, niż mniej liczne gospodarstwa domowe, którym teoretycznie powinno być prościej się utrzymać. Nie ma też dodatkowych pieniędzy dla rodzin z niepełnosprawną osobą. Ustawa teraz trafi do Senatu, więc zmiany są jeszcze możliwe – będziemy informować na bieżąco. 

Źródło: PAP, MKiŚ.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia