Dzięki wsparciu BOŚ od 1991 r. do połowy 2016 r. zrealizowano ponad 58 tys. inwestycji o wartości przekraczającej 48,5 mld złotych. Wartość udzielonych w tym czasie przez Bank kredytów proekologicznych sięgnęła 17,9 mld złotych.

Bank uczestniczył w szeregu projektów indywidualnie, jak i w konsorcjach. Aktywnie angażował się także w przedsięwzięcia zmieniające obraz polskich miast – tylko w ramach Inicjatywy JESSICA w trzech regionach: woj. zachodniopomorskim, pomorskim i śląskim. Bank podpisał 50 umów pożyczek JESSICA, współfinansując projekty miejskie o wartości przekraczającej 1,2 mld złotych.

Zgodnie z nową Ramową Strategią Rozwoju BOŚ na lata 2016 – 2020 działania Bankuw dalszym ciągu będą koncentrować się wokół rozwiązań przyjaznych otaczającemu nas środowisku, wspierać przedsięwzięcia klientów korporacyjnych i indywidualnych, a w efekcie wypełniać unikalną, proekologiczną misję.
Chcemy być najlepszym partnerem na rynku w szukaniu nowych sposobów finansowania przedsięwzięć oraz dostarczaniu gotowych produktów w zakresie ochrony środowiska
mówi cytowany w najnowszym Raporcie Ekologicznym BOŚ Stanisław Kluza, p.o. Prezesa Banku.

Działalność BOŚ na rynku przedsięwzięć proekologicznych wyróżnia ścisła współpraca
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który jest wiodącym akcjonariuszem Banku oraz z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W 2015 r., jak czytamy w najnowszym raporcie ekologicznym BOŚ, w ramach współpracy
z NFOŚiGW Bank był zaangażowany m.in. w realizację programów priorytetowych, skierowanych do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jak również małych i średnich przedsiębiorców. W 2015 r., we współpracy z NFOŚiGW, Bank udzielił ponad 2200 kredytów o łącznej wartości blisko 71 mln zł. Równie ważna  była współpraca  z WFOŚiGW.

Co istotne, kredyty udzielane we współpracy z wojewódzkimi funduszami przeznaczone są na realizację przedsięwzięć, które wypełniają założenia regionalnej polityki ekologicznej. Dlatego w każdym z województw warunki kredytów są inne, zróżnicowane co do dostępnej formy dofinansowania.

Współpraca z WFOŚiGW zaowocowała w BOŚ w 2015 r. zawarciem blisko 1700 umów kredytowych na łączną kwotę przekraczającą 57 mln złotych.

Źródło: BOŚ Bank

Redakcja GLOBEnergia