OZE w kręgu zainteresowań banków

Według danych SolarPower Europe w 2020 r. przybyło 18,7 GW w energetyce słonecznej w krajach Starego Kontynentu. Jest to największy wzrost w energetyce słonecznej od 2011 r. Łączna moc zainstalowana w fotowoltaice w Europie wyniosła 137,2 GW. Polska znalazła się na czwartym miejscu wśród krajów z największym przyrostem aktywów słonecznych – Polska zainstalowała w 2020 r. ok.  2,2 GW, czyli dwukrotnie więcej, niż w 2019 r. Eksperci przewidują, że boom inwestycyjny w segmencie farm słonecznych pojawi się na przełomie 2021 i 2022 r., gdyż będą oddawane do użytku projekty z trzech ostatnich aukcji OZE.

Już od 30 lat Bank Ochrony Środowiska wspiera inwestycje w prośrodowiskowe rozwiązania. BOŚ w tym czasie udzielił kredyty na finansowanie przedsięwzięć ekologicznych o łącznej kwocie 23,2 mld zł. Pytamy BOŚ Bank, czy inwestycje w farmy słoneczne są atrakcyjne z punktu widzenia instytucji finansowej.

BOŚ w odpowiedzi na pytania GLOBEnergia.pl wskazuje na trend większego zainteresowania wśród instytucji finansowych obsługujących inwestycje ekologiczne. Rozwój energetyki słonecznej także zwrócił uwagę sektora bankowego, który widzi w potencjalnych inwestorach branży fotowoltaicznej pole do rozwoju relacji biznesowych. BOŚ podkreśla, że jest jedną z pierwszych instytucji finansowych w Polsce, która zaangażowała się w finansowanie technologii odnawialnych źródeł energii. OZE stanowią ponad 50 proc. portfela kredytów proekologicznych BOŚ.

BOŚ posiada dedykowaną ofertę finansowania instalacji OZE dla wszystkich grup klientów, oferując finansowanie kredytowe, obrotowe oraz gwarancje. BOŚ informuje, że opracował kompleksową metodykę finansowania inwestycji, które korzystają z ustawowych mechanizmów wsparcia FiT, FiP oraz systemu aukcyjnego.

262 mln zł inwestycji w OZE

Biuro prasowe BOŚ poinformowało, że na finansowanie fotowoltaiki bank skierował ponad 262 mln zł do końca 2019 r. – W I połowie 2020 r. Bank udzielił kredyty inwestycyjne i obrotowe w łącznej kwocie ponad 103 mln zł na budowę 42 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 44,3 MW.

Kolejne projekty finansowaliśmy także w II półroczu 2020 r., pełne dane opublikujemy niebawem – informuje BOŚ.

Zwrot w kierunku farm słonecznych

BOŚ wskazuje, że prawdopodobnie zauważalny będzie zwrot w kierunku dużych farm słonecznych i złożonych przedsięwzięć biznesowych, które już niedługo zrównają się mocą zainstalowaną z instalacjami prosumenckimi. W 2020 r. rozwój OZE spowolnił na skutek koronawirusa. Globalny zwrot w kierunku odnawialnych źródeł energii jednak się utrzyma, a prawdopodobnie w 2021 r. przyspieszy nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Bank zauważa, że wyceny spółek z branży OZE są wysokie. – Oznacza to, że według inwestorów przed sektorem odnawialnych źródeł energii rysuje się świetlana przyszłość. W Polsce fotowoltaika jest najszybciej rosnącym segmentem sektora energetycznego – i stanowi absolutną czołówkę wszystkich sektorów gospodarki – tłumaczy biuro prasowe.

Na rozwój OZE w Polsce ma wpływ m.in. polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej oraz rosnąca świadomość ekologiczna Polaków, która przekłada się na poparcie wśród mieszkańców Polski. BOŚ zauważa, że ten rynek będzie stale się rozwijał. W najbliższym czasie spodziewany jest wzrost finansowania inwestycji ekologicznych, w tym w OZE, które są obecnie w centrum zainteresowania inwestorów i sektora bankowego. BOŚ tłumaczy, że sprzyja temu otoczenie prawno-rynkowe oraz nowy Zielony Ład, który mobilizuje do realizacji celów ekologicznych także w Polsce.

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom