Aktualności Aktualności

BOŚ i Enea razem na rzecz rozwoju OZE. Jesteśmy w stanie osiągnąć unijny cel?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Uścisk zgody

Głównymi założeniami są działania mające na celu dywersyfikację miksu paliwowego, rozwój rozproszonych źródeł energii oraz zwiększenie udziału segmentu OZE w produkcji energii elektrycznej.

Celem redukcja CO2

Współpraca sygnatariuszy listu ma służyć osiągnięciu nadrzędnego celu unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2. Wspólne działania będą wspierały osiągnięcie przez Polskę poziomu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) zarówno do roku 2020, jak i 2030 r.

Jak deklaruje prezes Enei Mirosław Kowalik, poprzez inwestycje w nowoczesne źródła wytwórcze oraz modernizację posiadanych aktywów Spółka systematycznie redukuje emisję CO2. Zwiększa również produkcję z odnawialnych źródeł energii (OZE), wspierając realizację przez Polskę unijnych celów klimatycznych. Podpisany list intencyjny przyczyni się do dalszego rozwoju naszych działań w zakresie OZE i zmniejszania emisyjności, dodaje.

Preferencyjne modele finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska

BOŚ to polski bank ekologiczną misją angażujący się w inicjatywy wspierające politykę klimatyczno-energetyczną naszego kraju i zapewniający udział w rozwoju tak ważnego obszaru gospodarki, jakim są odnawialne źródła energii.

Naszym Klientom, zarówno instytucjonalnym, jak i indywidualnym, oferujemy kompleksowe rozwiązania finansowe, umożliwiające szerokie zastosowanie nowoczesnych technologii OZE, takich jak m.in. kotły na biomasę, fotowoltaika, farmy wiatrowe, pompy ciepła czy biogazowanie. Na bieżąco analizujemy rynek i jesteśmy otwarci na wszelkie innowacje związane z „czystą” energią, dlatego widzimy ogromny potencjał we współpracy z partnerami, którym idea OZE jest tak samo bliska – powiedział Bogusław Białowąs, prezes BOŚ S.A.

Źródło: BOŚ Bank

https://globenergia.pl/spadek-udzialu-oze-w-polsce-brakuje-41-do-celu-na-2020-r/