BOŚ to pierwszy pozytywnie zweryfikowany bank, który w imieniu NFOŚiGW będzie udzielał przedsiębiorcom dotacji do leasingu pojazdów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego Mój Elektryk. 400 mln zł zostanie przeznaczone na dopłaty do leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Minister Klimatu i Środowiska powiedział, że uruchomienie dopłat do leasingu ekologicznych samochodów to klucz do sukcesu programu Mój Elektryk. Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruktury ładowania. Umowa NFOŚiGW i BOŚ to punkt zwrotny w upowszechnianiu w Polsce indywidualnego transportu elektrycznego. Budżet programu pozwoli na potrojenie liczby pojazdów zeroemisyjnych w naszym kraju.

 

Celem programu Mój Elektryk jest redukcja zanieczyszczenia powietrza poprzez wspieranie zakupu lub leasingu nowych, ekologicznych pojazdów. Osiągnięty ma być zarazem ważny cel społeczny – upowszechnienie aut zeroemisyjnych. Kwota dotacji do samochodów ekologicznych sięga 18 750 zł, a w przypadku rodzin wielodzietnych ­– nawet 27 000 zł. Wkrótce o dopłaty do „elektryków” będą mogli występować także przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Dedykowane rozszerzenia programu będą uruchamiane na przełomie następnych tygodni.

Nabór wniosków od osób fizycznych potrwa do 30 września 2025 roku albo do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Budżet naboru wynosi do 100 mln zł, natomiast na realizację całego programu Mój Elektryk skierowane będzie w tym roku aż pół miliarda złotych w formie bezzwrotnych form dofinansowania. Program będzie realizowany w praktyce do 2026 roku, przy czym zawieranie umów potrwa do 31 grudnia 2025 roku, a okres wydatkowania środków – do 30 czerwca 2026 roku.

Zakup których aut wspiera rząd?

W programie Mój Elektryk można ubiegać się o dofinansowanie przede wszystkim samochodów elektrycznych. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, decyzją Komisji Europejskiej w ramach tzw. comfort letter dofinansowaniem, niestanowiącym pomocy publicznej, mogą zostać objęte nowe pojazdy zeroemisyjne kat. M1, N1 oraz L1e-L7e, przy czym osoby fizyczne mogą się starać o dofinasowanie pojazdu kat. M1, którego koszt nie przekracza 225 tys. brutto. Ograniczenie cenowe nie dotyczy posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

W przypadku dofinansowania zakupu pojazdu, w tym z udziałem kredytu, wniosek składa się bezpośrednio do NFOŚiGW. Cały proces przyznawania dotacji jest prowadzony online, przy minimum formalności.

Rząd planuje nie tylko wsparcie zakupu samochodów elektrycznych, ale rozwój infrastruktury ładowania. NFOŚiGW planuje uruchomienie programu dofinansowań do stacji ładowania i stacji tankowania wodoru. Wczoraj informowaliśmy, że NFOŚiGW uzyskał potwierdzenie wsparcia finansowego dla trzech programów, związanych z rozwojem inteligentnej infrastruktury energetycznej, renowacją oraz rozwojem sieci ładowania dla samochodów elektrycznych.

Źródło: Twitter/NFOŚiGW/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

 

Redakcja GLOBEnergia