Niedawno na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki pojawiła się informacja na temat tego, jaka będzie kwota stawki OZE w 2018 roku.

Wynosi ona równo… zero złotych. W sytuacji, w której wszystkie pozostałe składowe ceny prądu utrzymałyby się na tym samym poziomie, jego koszt spadnie. To jednak mało prawdopodobne. Od jakiegoś czasu rośnie cena węgla, który jest głównym surowcem energetycznym w Polsce. Wygląda więc na to, że niezależnie od pominięcia opłat OZE, podwyżki cen prądu są bardzo prawdopodobne. Mimo wszystko, konsumenci w 2018 roku nie będą dodatkowo płacić za wspieranie źródeł odnawialnej energetyki.Znalezione obrazy dla zapytania URE

Obecnie stawka opłaty OZE wynosi 3,7 zł za MWh. Biorąc pod uwagę, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa rocznie średnio od 2 do 3 MWh energii rocznie, mowa tutaj o oszczędnościach rzędu… 9 – 10 zł. Zmianę tą odczują w większym stopniu odbiorcy tacy jak zakłady przemysłowe o większym zużyciu.

Jak podaje URE :

„Działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r., poz. 1148, z późn. zm.) informuję, że w okresie od dnia 1 stycznia 2018r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stawka opłaty OZE wynosi: 0,00 zł/MWh

W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2017 r., poz. 220, z późn. zm.) przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają
w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo energetyczne opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy
o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE, o której
mowa w art. 98 ust. 1 tej ustawy, obowiązującej w danym roku.

W przypadku gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. nie zostanie wprowadzona do stosowania
taryfa uwzględniająca stawkę opłaty OZE w wysokości, o której mowa w niniejszej
Informacji, przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami
końcowymi od dnia 1 stycznia 2018 r. stosować opłatę OZE według stawki opublikowanej
w niniejszej Informacji. ”

źródło : Urząd Regulacji Energetyki