Program Czyste Powietrze ma być prowadzony przez dziesięć lat, a jego budżet ma wynieść aż 103 mld zł. Celem programu jest zmniejszenie niskiej emisji dzięki przeprowadzonym termomodernizacjom oraz likwidacji nieefektywnych i przestarzałych źródeł ciepła. Zakłada się, że dzięki przyznanemu dofinansowaniu termomodernizacji zostanie poddanych ponad 4 mln domów jednorodzinnych.

Do tej pory: 2,8 tys. umów na 36 mln zł.

Jak poinformowało Ministerstwo Środowiska, do 29 marca złożono 40 114 wniosków o dofinansowanie na kwotę 886 mln zł, a Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjęły decyzję o przyznaniu dofinansowania dla 6 670 wniosków na kwotę ponad 100 mln zł. Ponadto, jak wcześniej informował resort środowiska, zawarto już ponad 2,8 tys. umów na sumę około 36 mln zł.

Wiele Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymało już wnioski o płatność od swoich Beneficjentów. Jednak dochodzą do nas niepokojące informacje, jakoby fundusze nie dysponowały odpowiednią pulą środków, aby wypłacić wszystkie dotacje z przedłożonych wniosków o płatność.

Są to nieoficjalne informacje!

I mamy nadzieję, że nie znajdą potwierdzenia. Środki finansowe na finansowanie Programu Czyste Powietrze pochodzą z wojewódzkich funduszy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Udostępnianie środków pochodzących z NFOŚiGW ma odbywa się na podstawie umowy podpisanej pomiędzy wojewódzkim a narodowym funduszem. Niestety jak podkreślamy nieoficjalnie, są opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych dla wojewódzkich funduszy. „Na razie” część wypłat została zrealizowanych ze środków własnych funduszy. A co będzie dalej?

Budżet Programu Czyste powietrze to 103 mld złotych. Mając na uwadze niepokojące sygnały dochodzące ze strony Komisji Europejskiej ograniczającej finansowanie paliw kopalnych, może zachodzić wątpliwość czy NFOŚiGW posiada środki na finansowanie Programu w przyszłym roku. Nie wspominając o kolejnych latach.

Redakcja GLOBEnergia