Organizacje zrzeszone w POBE postulują utrzymanie obecnego systemu rozliczania prosumentów do dnia 31 grudnia 2023 roku zamiast zaproponowanego w projekcie ustawy 31 grudnia 2021 roku.

– Brak odpowiednio długiego okresu przejściowego niesie za sobą szereg zagrożeń i wiele negatywnych konsekwencji dla rynku energetyki prosumenckiej – wskazuje Porozumienie.

Organizacje wymieniły kilka negatywnych skutków proponowanych zmian –  nadmierny popyt na montaż mikroinstalacji w roku 2021 oraz krach rynku fotowoltaicznego w 2022 roku. Możliwa jest także redukcja dziesiątek tysięcy miejsc pracy, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz problemy dla polskich producentów zaangażowanych w lokalny łańcuch dostaw. Ponadto, brak okresu przejściowego podważa zaufanie przyszłych prosumentów oraz beneficjentów programu Czyste Powietrze do technologii, jak i do twórców prawa.

POBE argumentuje, że wydłużenie okresu przejściowego zapewni odpowiedni czas dla przygotowania się rynku do zmian oraz wypracowania odpowiednich rozwiązań szczegółowych dotyczących nowego systemu.

Własne źródło OZE to antidotum na wysokie ceny energii

Umożliwienie polskim gospodarstwom domowym produkcji własnej energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznej dało możliwość uniezależnienia się od szybko rosnących cen prądu – zauważą POBE. Dodaje, że poczucie bezpieczeństwa energetycznego w kontekście finansowym stało się impulsem także do inwestycji w inne technologie, a szczególnie pompy ciepła.

Mikroinstalacje OZE wspierają efektywność energetyczną w budynkach i realizację celów klimatycznych naszego kraju. System rozliczenia prosumentów w bilansach rocznych zwany potocznie opustem stał się fundamentem rozwoju polskiej energetyki prosumenckiej, gospodarki, a także istotnym wsparciem dla programu Czyste Powietrze.

Porozumienie branżowe POBE

W ramach porozumienia branżowego POBE działa kilka organizacji. Pod stanowiskiem wystosowanym do Premiera RP podpisali się przedstawiciele organizacji takich jak: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe, Stowarzyszenie Polska Wentylacja, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej, Polski Związek Pracodawców Hurtowni Branży Grzewczej, Sanitarnej, Instalacyjnej, Klimatyzacji i Wentylacji, Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR” oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS).

Redakcja GLOBEnergia