Anna Będkowska: Czy branża materiałów budowlanych ma coś wspólnego z branżą fotowoltaiczną?

Monika Hyjek: Jak najbardziej tak. Obie coraz bardziej współpracują ze sobą w procesie powstawania budynku. Jednym z największych wyzwań zarówno dla branży budowlanej, jak i fotowoltaicznej jest dążenie do zrównoważonego budownictwa. Dlatego też połączenie ekologicznych i efektywnych energetycznie materiałów budowlanych z wykorzystaniem urządzeń OZE jest kluczowe do osiągnięcia celu, jakim są jak budynki pasywne, komfortowe i bezpieczne.

AB: Jak w tym momencie te branże się przenikają?

MH: Materiały budowlane są bazą dla budynku, którą z kolei okalają materiały izolacyjne – jego „skorupka”. Wszystkie elementy budowli, które znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, czyli na przykład instalacja fotowoltaiczna, w jakiś sposób na siebie oddziałują. Mogą stanowić dla siebie nawzajem albo zagrożenie albo dodatkową ochronę. Warto o tym pamiętać nie tylko w kontekście zwiększania efektywności energetycznej, ale także w przypadku zwiększenia bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa pożarowego.

Dlatego myśląc o ochronie całego budynku, nie powinniśmy patrzeć na materiały jak na odrębne elementy i osobno analizować ich parametry i właściwości, ale podejść do tematu całościowo, biorąc pod uwagę wzajemne oddziaływanie ich na siebie, w każdej sytuacji.

Monika Hyjek, podczas rozmów o bezpieczeństwie przeciwpożarowym instalacji PV Fot.GLOBEnergia

… myśląc o ochronie całego budynku, nie powinniśmy patrzeć na materiały jak na odrębne elementy i osobno analizować ich parametry i właściwości, ale podejść do tematu całościowo, biorąc pod uwagę wzajemne oddziaływanie ich na siebie, w każdej sytuacji.

AB: W takim razie ROCKWOOL stawia na materiały, które są można powiedzieć: przeciwpożarowe?

MH: Jak najbardziej. Materiały ROCKWOOL wykonane są z wełny skalnej, która cechuje się unikalnymi właściwościami w tym zakresie. Jest to jeden z nielicznych materiałów izolacyjnych odpornych na temperatury przekraczające nawet 1000 stopni Celsjusza, co sprawia, że maty i płyty izolacyjne posiadają najwyższą klasę reakcji na ogień – A1. Oznacza to, że bardzo skutecznie zabezpieczają elementy budowlane przed działaniem ognia.

Dodatkowo, podczas pożaru wełna skalna nie wytwarza płonących kropli czy też toksycznego dym, a według danych Państwowej Straży Pożarnej aż w 70% przypadków przyczyną śmierci w pożarze jest właśnie dym i toksyczne produkty spalania, takie jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór.

Materiały z wełny sprawiają, że konstrukcja budynku jest zdecydowanie lepiej chroniona, a czas niezbędny do ewakuacji zostaje wydłużony.

AB: A co z fotowoltaiką w kontekście ochrony przeciwpożarowej?

MH: Jeżeli na naszym budynku zamontujemy fotowoltaikę, to zdecydowanie musimy mieć na uwadze bezpieczeństwo pożarowe tego urządzenia. Należy zadbać o jego prawidłowe zamontowanie, zabezpieczenie i serwisowanie Jeżeli po drodze zdarzą się błędy lub jeżeli w trakcie użytkowania powstaną mechaniczne urządzenia, może to zwiększyć ryzyko pożarowe dla budynku. Dlatego to ważne, by wokół takich instalacji czy urządzeń znalazły się materiały, które mogą to ryzyko zneutralizować.

AB: Czyli materiały izolacyjne i bezpieczne pożarowo pomagają chronić fotowoltaikę, ale też wnętrze budynku?

MH: Dokładnie tak. Takie materiały pozwolą na ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na inne elementy budynku i kolejne pomieszczenia. To działa w dwie strony: jeżeli źródło pożaru znajduje się wewnątrz budynku, instalacje zewnętrze zostają lepiej zabezpieczone przed żywiołem. Z kolei jeżeli źródło pożaru jest zewnętrze to izolacja stanowi barierę dla przejścia ognia do wewnątrz budynku.

AB: Powiedzmy, że chcemy wymienić 4 złote zasady odnośnie tego jak instalować fotowoltaikę, żeby była bezpieczna dla budynku jeżeli się pali wnętrze budynku albo dach. Jakie były ro zasady?

MH: Projektując instalację fotowoltaiczną, trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na elementy ochrony przeciwpożarowej, które zostały przewidziane dla tego budynku. Należy zwrócić uwagę na usytuowanie ścian oddzielenia przeciwpożarowego, a także na to, jakie są wymagania są dla dachu, który został zaprojektowany. Musimy przede wszystkim sprawdzić, czy ingerując w te przegrody budowlane nie zmniejszymy ich poziomu bezpieczeństwa.

… projektując i montując elektrownię fotowoltaiczną na budynku musimy zabezpieczyć siebie i mienie przed każdą ewentualnością, by ryzyko powstania pożaru ograniczyć do minimum.

Jeżeli jesteśmy w stanie zlokalizować ściany oddzielenia przeciwpożarowego, powinniśmy odsunąć je na odpowiednią odległość tak, żeby nie wpłynąć na zabezpieczenia, które już w tym obiekcie zostały przewidziane.

Kolejną kwestią jest jakość materiałów, z których został wykonany obiekt. Jeżeli są to materiały niepalne, to nie będą stwarzały zagrożenia dla instalacji, wręcz przeciwnie – będą dla budynku takim „buforem” bezpieczeństwa Natomiast jeżeli w obiekcie czy też tuż obok niego znajdują się materiały palne, to musimy pamiętać by zachować odpowiednie odległości lub poprowadzić przewody i fragmenty instalacji w odpowiedni sposób, zachowując bezpieczne dystanse.

Powinniśmy także szczególną uwagę zwrócić na wszelkie wyłączniki i zabezpieczenia elektryczne. Panele fotowoltaiczne są urządzeniami, które wytwarzają prąd. Żeby umożliwić straży pożarnej przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej, powinniśmy przede wszystkim w odpowiedni sposób zatroszczyć się o zabezpieczenie urządzeń przed wystąpieniem jakichkolwiek łuków elektrycznych czy innych niebezpiecznych sytuacji, takich jak na przykład przegrzanie elementów.

Podsumowując, projektując i montując elektrownię fotowoltaiczną na budynku musimy zabezpieczyć siebie i mienie przed każdą ewentualnością, by ryzyko powstania pożaru ograniczyć do minimum. Jeżeli niestety dojdzie już do pożaru, powinniśmy natychmiastowo odciąć prąd od innych części budynku, żeby strażacy mieli możliwość szybkiego i bezpiecznego przeprowadzenia akcji ratowniczej i gaśniczej.

AB: Czyli wychodzi na to że i jedna i druga branża mają ze sobą coś wspólnego, ale też uczą się wzajemnie?

MH: Zdecydowanie! Jeszcze jakiś czas temu były one bardziej niezależne, teraz coraz mocniej ze sobą współpracujemy – tak jak wspominałam zrównoważony rozwój i , efektywność energetyczna to kluczowe wyzwania dla obu branż, dlatego ta kooperacja jest niezbędna do osiągnięcia tych celów. Dzięki dyskusjom i wymianie doświadczeń możemy także wszyscy doskonalić nasze produkty i rozwiązania.

Jako ROCKWOOL aktywnie w takich rozmowach uczestniczymy, bo zależy nam na komforcie i bezpieczeństwie użytkowników budynku, podobnie jak na dążeniu do zmniejszania zużycia energii w budynkach i promowaniu budownictwa pasywnego.

Anna Będkowska

Redaktor prowadzący GLOBEnergia