Branża fotowoltaiczna o Fit for 55: przełomowy moment dla sektora PV

Zdjęcie autora: Patrycja Rapacka

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom
ochrona przeciwpożarowa

Podczas konferencji prasowej Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, przedstawili propozycję zwiększenia europejskiego celu w zakresie zapotrzebowania na energię z OZE z 32 do 40  proc. zapotrzebowania na energię końcową w Europie do 2030 roku.

Zdaniem Walburga Hemetsbergera, prezes SolarPower Europe, ogłoszenie ,,Fit for 55” to przełomowy moment dla sektora fotowoltaicznego zapowiadający kluczową rolę energii słonecznej w realizacji procesu transformacji klimatycznej.

– Jak wynika z naszych szacunków proponowany przez Komisję Europejską cel osiągnięcia 40 proc. udziału OZE w końcowym zużyciu energii będzie wymagał instalacji 660 GW mocy w fotowoltaice do 2030 roku. To oznacza, że co roku powstawałyby instalacje o łącznej mocy 58 GW. To ogromna moc, której napędza wszechstronność zastosowania energii ze słońca oraz rekordowy spadek kosztów produkcji energii z tego źródła. Żadna inna technologia w sektorze energetycznym w Europie nie rozwija się tak jak fotowoltaika – czytamy w komunikacie SolarPower Europe.

45 proc. do 2030 roku?

SolarPower Europe powołując się na raport 100% Renewable Europe, opracowany wspólnie z LUT University, przekonuje, że najbardziej opłacalną ścieżką do osiągnięcia neutralności klimatycznej i realizacji założeń porozumienia paryskiego jest podniesienie celu OZE do 45 proc.  do 2030 roku.

Niemniej jednak organizacja zwraca uwagę, że nowelizacja Dyrektywy OZE, podniesienie celu OZE do 40 proc. do 2030 roku, a także ułatwienie procesu wydawania pozwoleń przyczyni się to przyspieszenia rozwoju fotowoltaiki na całym kontynencie. Ponadto, Komisja Europejska zobowiązała się do wzmocnienia roli umów PPA i opracowania wytycznych w tym zakresie dla państw członkowskich. W ocenie SolarPower Europe usunięcie barier dla umów PPA i cPPA to zmiana pozytywna, która może przyspieszyć transformację energetyczną.

Komisja Europejska przedstawiła również plany mające zapewnić, że wodór produkowany z wykorzystaniem energii z OZE będzie zaliczony do celów OZE na 2030 rok. Zdaniem SolarEurope Power jest to działanie niezbędne do wzmocnienia pozycji Unii Europejskiej jako lidera produkcji wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem nadwyżek energii pozyskiwanej z instalacji OZE.

- Propozycja Komisji, aby 50 proc. wodoru wykorzystywanego przez przemysł do 2030 roku było produkowane z wykorzystaniem OZE, to prawdziwy przełom. Ten cel, w połączeniu z odpowiednimi środkami wsparcia, może stworzyć siłę rynkową potrzebną do przyspieszenia konkurencyjności cenowej zielonego wodoru wobec tego produkowanego z wykorzystaniem paliw kopalnych – stwierdził Hemetsberger.

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę RED II określa nowe, orientacyjne cele dotyczące promowania wykorzystania OZE w przemyśle oraz budownictwie. W ocenie SolarPower Europe mogą one stworzyć ramy prawne do dekarbonizacji przemysłu poprzez realizację projektów komercyjnych i przemysłowych instalacji prosumenckich oraz przyspieszyć wykorzystywanie fotowoltaiki we wszystkich budynkach w Unii Europejskiej.

Zdaniem Miguela Herrero, doradcy ds. polityki w SolarEurope, zapowiedzi Komisji Europejskiej to bardzo dobra wiadomość. Według niego potencjał instalacji prosumenckich w sektorze mieszkaniowym, handlu i przemysłu wynosi ponad 580 GW do 2030 roku. – Zwiększenie produkcji energii ze źródeł prosumenckich przyczyni się do osiągnięcia naszych celów OZE, obniżenia rachunków za energię dla konsumentów i zwiększenia konkurencyjność sektora prywatnego w UE – stwierdził. Jednocześnie zwrócił uwagę, że w odniesieniu przemysłu, potrzebne są bardziej zdecydowane działania, aby usunąć nieproporcjonalne bariery administracyjne przy realizacji projektów średniej wielkości systemów fotowoltaicznych na potrzeby własne. Jego zdaniem potrzebne są również konkretne kroki, które pozwolą przyspieszyć instalację fotowoltaiki na dachach budynków.

- Zwolnienie instalacji dachowych z pozwoleń na budowę i wprowadzenie obowiązkowych wymogów w zakresie wdrażania energii słonecznej i magazynowania energii może odblokować potencjał produkcji  ponad 680 TWh energii pozyskiwanej z OZE, co odpowiada 25 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w UE – dodał.

Krytycznie odniósł się do propozycji możliwości braku uwzględnia od 2024 roku instalacji prosumenckich przy obliczaniu oszczędności energii. Według Herrero zlikwiduje to kluczowe powiązanie między ramami prawnymi dotyczącymi OZE i efektywności energetycznej, ponieważ elektryfikacja opartej na OZE może zapewnić nawet 17 proc. oszczędności energii pierwotnej do 2030 roku.

Rada Europejska i Parlament Europejski rozpoczną teraz formalne konsultacje wewnętrzne w celu wypracowania stanowisk. Grupa Robocza ds. Energii w Radzie Europejskiej zorganizuje pierwsze spotkanie w celu omówienia propozycji pakietu Fit for 55. Oczekuje się, że Rada zajmie stanowisko w sprawie dyrektywy zmieniającej RED II i przekształconej dyrektywy EED do połowy przyszłego roku. Z kolei Parlament Europejski rozpocznie analizę przedstawionych propozycji już pod koniec sierpnia.

Źródło: SolarPower Europe

Zobacz również