Branża OZE mówi jednym głosem

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

„Razem na rzecz zielonej energii” - pod takim hasłem Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Polskie Towarzystwo Biomasy POLBIOM i Polskie Stowarzyszenie Biogazu przystąpią w najbliższy piątek oficjalnie do Polskiej Rady Koordynacyjnej Odnawialnych Źródeł Energii (PRK OZE).

W ten sposób podmioty sektora zielonej energii oraz organizacje ekologiczne chcą wzmocnić swoje siły w walce o przyszłość taniej, odnawialnej i bezpiecznej energii.

-
Naszym zdaniem kluczowe dla przyszłości sektora zielonej energii jest wspólne działanie całego sektora energetyki odnawialnej. Tylko tak mamy szansę dotrzeć zarówno przez rządzących jak i opinii publicznej – mówi Krzysztof Prasałek, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Przedstawiciele organizacji zwracają uwagę na trudności związane z przyłączeniem do sieci i częstą zmianą przepisów prawa i wynikającą z niej niepewnością inwestycyjną. Jednak walka z ograniczeniami nie jest ani jedynym, ani głównym celem nowych członków rady. PRK OZE pragnie wzmocnić działania edukacyjne i promujące odnawialną energię w polskim społeczeństwie.
Podmioty reprezentujące sektor OZE oraz organizacje ekologiczne zwracają również uwagę na to, że Polska w perspektywie kilku najbliższych lat ma do zrealizowania ważne cele wynikające z międzynarodowych konwencji. Chodzi przede wszystkim o wywiązanie się z zobowiązań wynikających z unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, a także celów „3x20%”, w tym wymogu osiągnięcia 15% udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Polska Rada Koordynacyjna OZE

Powstała 5 sierpnia 2008 roku z inicjatywy członków Polskiej Izby Gospodarczej Energii. Powołana Rada unikalne gremium i jedyna tak silna reprezentacja środowisk branżowych skupiających różne rodzaje odnawialnych źródeł energii.
Cele Rady: Integracja środowisk OZE, formułowania wspólnych i spójnych stanowisk prezentujących potrzeby i problemy sektora OZE wobec Parlamentu i Rządu, urzędów centralnych, organizacji rządowych i samorządowych, a także innych instytucji i organizacji krajowych, w tym podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku zagrożeń dla sektora.

Źródło: PSEW