W ostatnich dniach zawarto ważne porozumienia w Brukseli w sprawie określenia celu redukcji energii i celu OZE w 2030.

Na mocy porozumień, do 2030 roku udział OZE w unijnym miksie energetycznym ma osiągnąć poziom 32%, a zmniejszenie zużycia energii w UE ma osiągnąć poziom 32,5%.
Osiągnięto również porozumienie w sprawie zatwierdzenia rozporządzenia w sprawie krajowych planów Unii Energetycznej. Wspomniane porozumienia zawarte przez Radę Europy, Parlament i Komisję Europejską pozwolą realizować ambitną politykę dekarbonizacji, zgodną z Porozumieniem Paryskim z 2015 roku.

Branża pomp ciepła gotowa na nowe cele na 2030r!

Osiągnięte porozumienia tworzą podstawę do mocnego przeglądu aktualnych założeń i planów energetycznych polskiego rządu (przyjęto cele w 2030 r: – 32,5% redukcji energii/32% OZE). Przyjęte ustalenia sprawią, że ​​konieczne będzie szerokie stosowanie odnawialnych i energooszczędnych technologii grzewczych w ogrzewnictwie i ciepłownictwie. Branża pomp ciepła jest gotowa stawić czoła wyzwaniu szybszego wzrostu w nadchodzących latach – komentuje Paweł Lachman, prezes zarządu PORTPC.

Zdaniem Pawła Lachmana, osiągnięcie celów OZE i redukcji zużycia energii w 2030 r. w Polsce, nie będzie możliwe bez gruntownej zmiany w sektorze ogrzewania i chłodzenia, pokrywającym obecnie połowę potrzeb zużycia energii w Polsce.

Należy skoncentrować się na sektorze ogrzewania i chłodzenia, aby osiągnąć zarówno większy udział odnawialnych źródeł energii, jak i wyższą efektywność energetyczną – komentuje Paweł Lachman.

Zużycie końcowej energii w Polsce (Wg Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych MG, 2010 rok).

Nowe cele UE a pompy ciepła

Ponieważ naszym największym wyzwaniem w zakresie ochrony środowiska i działań klimatycznych jest konieczność likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza w budynkach jednorodzinnych, apelujemy do polskich władz aby jak najszybciej włączyć do rządowego programu likwidacji niskiej emisji „Czyste Powietrze” dodatkowe cele: OZE oraz redukcji zużycia energii w 2030 r. z uwzględnieniem bardziej ambitnych działań na rzecz zmniejszenia emisji dwutlenku węgla – apeluje Prezes Zarządu PORT PC wyliczając zalety pomp ciepła: pompa ciepła należy do najbardziej efektywnych urządzeń grzewczych, (klasy energetyczne A+++ i A++), przekazuje przeciętnie ok. 70% energii z OZE i w 2030 roku będą emitować o 50% mniej dwutlenku węgla niż najefektywniejsze kotły gazowe. Efektywność pomp ciepła jest od 3 do 5 razy większa niż kotły elektryczne i piece akumulacyjne.

Rodzaj urządzenia Ilość energii z OZE [kWh/rok]
Sprężarkowa elektryczna pompa ciepła o mocy
10 kW typu powietrze/woda
10 260
Sprężarkowa elektryczna pompa ciepła o mocy
10 kW typu solanka/woda
17 643
Gazowa absorbcyjna pompa ciepła gruntowa
(solanka/woda) o mocy 10 kW
9 263
Instalacja z kotłem gazowym i z kolektorami
słonecznymi o pow. 7 m2 do podgrzewania c.w.u.
2 800

Porównanie statystycznych ilości energii z OZE przekazywanych do Eurostatu dla różnych źródeł ciepła (źródło PORTPC).

PORT PC

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła