“Europa może ponownie przejąć kontrolę nad transformacją energetyczną”

ESMC przekonuje, że trzeba podjąć działania na rzecz odrodzenia europejskiego przemysłu fotowoltaicznego. Obecnie branża w Europie traci na wartości przy masowym imporcie produktów z zagranicy. Przekonuje, że na produkcji komponentów przez rodzimych producentów skorzysta przede wszystkim gospodarka europejska. Europa może przejąć kontrolę nad transformacją energetyczną i poprawić swoja gospodarczą odporność.

Pandemia COVID-19 pokazała, że Europa nie powinna w znaczącym stopniu polegać na imporcie komponentów i materiałów. Ze względu na to, że rola fotowoltaiki rośnie w krajowych miksach energetycznych, Europa powinna postawić na lokalną produkcję komponentów oraz rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Ta kwestia powinna być strategiczna dla decydentów europejskich.

W 2019 r. Europa wyprodukowała tylko około 11 proc. krzemu, 1 proc. wlewek i płytek,  0,4 proc. ogniw i 4 proc. modułów w skali globalnej. Europa odpowiada obecnie za około 15 proc. światowych aktywów fotowoltaicznych. Europejska produkcja komponentów fotowoltaicznych stanowi jedynie ułamek popytu na instalacje na Starym Kontynencie, co powinno być alarmujące.

EMSC przekonuje, że biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku oraz plany odbudowy gospodarki po pandemii COVID-19, istnieje doskonałe “okno” w ciągu najbliższych 2-4 lat. W tym czasie jest szansa na odbudowanie konkurencyjnego łańcucha wartości produkcji fotowoltaiki, ze względu na globalne przejście technologiczne z ogniw PERC na inne technologie jak ogniwa heterozłączowe lub ogniwa TOPcon.

ESMC przekonuje, że 75 proc. europejskich instalacji fotowoltaicznych musi być produkowanych na terenie Europy. Około 60-70 proc. energii produkowanej w europejskich elektrowniach fotowoltaicznych powinna być eksportowana poza Stary Kontynent, co odpowiada 60 GW mocy produkcyjnych w pełni wykorzystanych do 2026 r. ESMC wylicza, że obecny deficyt handlowy w zakresie ogniw i modułów fotowoltaicznych o wartości 7,4 mld euro zostałby przekształcony w lokalną produkcję o wartości 50 mld euro. W efekcie do 2026 r. może powstać około 178 tys. dodatkowych miejsc pracy do 2026 r.

Instrument RFF powinien uwzględnić europejską produkcję PV

W opinii organizacji branżowej, połączenie celów zawartych w Europejskim Zielonym Ładzie, odbudowy gospodarek po COVID-19 oraz unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) tworzy wyjątkowe możliwości wzmocnienia i przywrócenia łańcuchów wartości i przemysłu fotowoltaicznego. ESMC apeluje, aby RFF uwzględnił branżę fotowoltaiczną i lokalną produkcję PV w Krajowych Planach Odbudowy, które należy przedłożyć Komisji Europejskiej do końca kwietnia br. Wsparcie w ramach instrumentu RRF powinno być skierowane na trzy kluczowe filary: sprzęt i infrastrukturę do produkcji fotowoltaiki, badania, rozwój i wdrażanie nowych innowacji oraz specjalne fundusze finansowe. ESMC przekonuje, że 20 mld euro (3 proc.) środków przewidzianych w RRF zapewniłoby prawdziwy przełom w europejskim przemyśle wytwórczym PV.

Źródło: ESMC

Redakcja GLOBEnergia