Rozwój rynku pomp ciepła w dużej mierze uzależniony jest od odpowiednich kwalifikacji instalatorów tych urządzeń. Branża pomp ciepła wspiera wprowadzony w ubiegłym roku do Polski System Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT.

 
13 lutego 2015 roku trzy organizacje branżowe: Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych (SPIUG) oraz Polskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (PSPC) podpisały list intencyjny. Sygnatariusze  listu zważywszy na wspólne cele „koncentrujące się na dynamicznym rozwoju rynku pomp ciepła oraz zapewnieniu wysokiej jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła w  Polsce” zobowiązują się do promowania Europejskiego Systemu Szkoleń i Certyfikacji Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT w Polsce.
 
Program szkoleń i certyfikacji instalatorów pomp ciepła EUCERT umożliwia rozwijanie porównywalnych kwalifikacji instalatorów pomp ciepła we wszystkich krajach, które do niego przystępują. Dzięki wprowadzeniu materiałów szkoleniowych identycznych dla wszystkich kursów  (przetłumaczonych na języki krajowe), certyfikaty EUCERT uznawane są przez wszystkie uczestniczące w programie kraje.
 
Każdy kurs składa się z 40 godzin szkolenia ogólnego podczas którego poruszane są zagadnienia techniczne związane zarówno z instalowaniem pomp ciepła i elementów pomocniczych, trybami i kontrolą działania, przeprowadzaniem kontroli systemu, wykrywaniem usterek i konserwacji pomp ciepła, ale również podstawy elektryki czy zasada działania pompy ciepła. Uczestnicy szkoleń mają również możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu czynników mających wpływ na  efektywność, projektowanie i instalację źródeł ciepła, systemów dystrybucji ciepła oraz wpływu pomp ciepła na środowisko.
 
Nie brakuje również zagadnień z zakresu marketingu i sprzedaży oraz kalkulacji kosztów. Program szkoleń EUCERT w Polsce został wzbogacony o kilkadziesiąt arkuszy kalkulacyjnych ułatwiających dobór poszczególnych elementów instalacji oraz o materiały dostosowane do realiów na polskim rynku pomp ciepła. Podczas szkolenia przewidziane jest również 8 godzin treningu praktycznego. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu, którego pozytywny wynik uprawnia do zdobycia Europejskiego Certyfikatu Instalatora Pomp Ciepła EUCERT. Każdy certyfikowany instalator pomp ciepła zostaje wprowadzony do Europejskiej Bazy Instalatorów Pomp Ciepła EUCERT, która znajduje się na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła (EHPA).
 
Szkolenia EUCERT wnoszą do Polski nową jakość. Już po niespełna roku można powiedzieć, że cieszą się one dużym zainteresowaniem wśród polskich instalatorów. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że szkolenia te nie są ukierunkowane na konkretnego producenta. Zdaniem uczestników szkoleń EUCERT, charakteryzują się one bardzo wysokim poziomem. Zespół trenerów PORT PC prowadzących szkolenia to wysokiej klasy specjaliści i pasjonaci technologii pomp ciepła. Wyspecjalizowana kadra szkoleniowa w połączeniu z obszernym podręcznikiem, który otrzymuje każdy uczestnik kursu zapewnia wysoką jakość szkolenia i zadowolenie wśród uczestników. Dzięki przeprowadzonym przez PORT PC szkoleniom certyfikaty europejskich instalatorów pomp ciepła EUCERT otrzymało już ponad 50 instalatorów z Polski, i liczba ta stale rośnie!
 
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń znajdują się na stronie internetowej www.portpc.pl w zakładce szkolenia. O szkoleniach EUCERT oraz o polskim rynku pomp ciepła, będzie można posłuchać 5 marca 2015r. podczas VIII Forum Pomp Ciepła na targach ENEX w Kielcach. Serdecznie zapraszamy!
 
 
/Źródło: PORT PC/